Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T013 / - / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2016/2017Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T013 – Městské stavitelství a inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P Ang - 1r + 2r N Konstrukce staveb (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0945/07 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0302/03 MKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0305/02 NLM Nelineární a lomová mechanika 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0018/02 POK Požární odolnost konstrukcí (Mgr.) 1 KlZap 14 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0061/03 PRB Předpjatý beton 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0301/02 SD Stavební dynamika 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0003/09 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 16 h/s+0 d 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0020/03 BtM Betonové mosty (Mgr.) 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0024/02 KDK-2 Kovové a dřevěné konstrukce II (Mgr.) 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0022/02 OKM Ocelové mosty (Mgr.) 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0229/06 P&GS Podzemní a geotechnické stavby 1 ZaZk 16 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0315/02 VS Vodohospodářské stavby 1 ZaZk 14 t+0 4 angličtina
Výběr v OSP 228-0306/02 VSSP Výpočetní systémy pro speciální úlohy 1 KlZap 0+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 221-0950/08 DPR Diplomový projekt 2 Za 0 h/s+56 h/s 15 angličtina
Výběr v OSP 221-0026/04 MtK Montované konstrukce (Mgr.) 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 225-0926/04 OŘS Organizace a řízení staveb 2 Zk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 223-0068/04 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 223-0202/07 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 16+0 4 angličtina

P Ang - 1r + 2r N Městské stavitelství a inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0327/02 IMB Informační modely budov 1 ZaZk 16 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0303/04 IS Inženýrské sítě 1 KlZap 12 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0312/03 MM Matematické modelování 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 714-0211/04 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0328/02 TPS Tvorba prostředí a sídel 1 KlZap 0+12 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 222-0301/02 TypS Typologie staveb 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0332/02 ZUR Zásady udržitelného rozvoje krajiny 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0003/09 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 16 h/s+0 d 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0306/04 InvP Investiční procesy 1 ZaZk 16 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 221-0945/07 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0330/02 PRJ Projekt 1 KlZap 0+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 222-0329/02 RGB Regenerace brownfields 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0302/03 ÚP Územní plánování 1 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0326/04 VINF Veřejná infrastruktura 1 KlZap 16 h/s+0 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0307/03 DP Diplomový projekt 2 Za 0+56 h/s 15 angličtina
Výběr v OSP 030-0068/05 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 16 h/s+0 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0068/02 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0333/02 SPM Stavební právo v městském inženýrství 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina

V Ang - 1r N Městské stavitelství a inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0253/04 NM Numerické metody 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0316/01 FM Facility management 1 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština