Studijní plán – USP / P1701 / 1702V001 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programP1701 – Fyzika
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor1702V001 – Aplikovaná fyzika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/02 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9003/01 AFS Aplikace fotonických struktur Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9006/01 ESPL Elektronová struktura pevných látek Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9014/01 FVHM Fyzikální vlastnosti heterogenních materiálů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9033/01 FTV Fyzika tenkých vrstev, rozhraní a povrchů Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9011/01 IPKP Interakční procesy kapalinového paprsku Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9001/01 JF Jaderná fyzika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9017/01 KSO Koherenční a statistická optika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0916/04 MD Magnetická defektoskopie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9034/01 MMM Magnetická měření materiálů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9007/01 MPL Magnetismus pevných látek Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9029/01 MO Magnetooptika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6401/01 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0941/05 MMIU Matematické modelování inženýrských úloh Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9016/01 MK Mechanika kontinua Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0947/02 MTP Měření topografie povrchů vytvořených různými technologickými procesy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0967/01 MSPRB Metoda surface plasmon resonance (SPR) v biologii Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9010/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0936/02 MMP Modelování magnetického pole Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6504/01 NM Numerické metody Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9028/01 OSE Optická spektroskopie a elipsometrie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9019/01 ODM Optické diagnostické metody Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9002/01 SGZ Spektrometrie gama záření Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9008/01 SDCHM Spektroskopická a difrakční charakterizace materiálů Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9022/01 SaMVPL Struktura a mechanické vlastnosti pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 9360-0300/01 TEMP Teorie elektromagnetického pole Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9023/01 TPL Teorie pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9012/01 TKVE Toky kapalin vysokých energií Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/05 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 14 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9018/01 VOI Vláknová optika a interferometrie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9026/01 VFO-DS Vlnová a fotonová optika Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6103/01 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací Zk 28 h/s+0 10 čeština

PV - jazyky (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština