Studijní plán – FAST / P3607 / 3607V012 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2016/2017Studijní programP3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V012 – Městské inženýrství a stavitelství
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - MIS - DS kombinovaná (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

V - MIS - DS kombinovaná (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 226-0213/02 AKR Architektura krajiny a rekreace Zk 16+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 118-0909/02 DEMOGR Demografie Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0962/03 FAST Dokumentace staveb Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0953/01 DoI Dopravní inženýrství Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 227-0951/02 DS Dopravní stavitelství Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0968/02 FAST Dopravní urbanismus Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0937/02 efin Efektivnost investic a jejich financování Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0305/02 ES Ekologické stavitelství Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0942/02 EPMaK Ekonomie provozu města a kraje Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 153-0943/02 EVS Ekonomika veřejného sektoru Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0947/02 FAST Environmentální problémy regionů ČR Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0934/02 FAST Informační systémy Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0949/03 FAST Investice a investiční procesy Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0942/02 FAST Legislativa ve výstavbě Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0971/02 MŽCS Management životního cyklu staveb Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0939/02 FAST Navrhování staveb pro zásobování energiemi a telekomunikace Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0938/02 DVK Navrhování staveb pro zásobování vodou a odkanalizování Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0973/02 OP Obnova památek Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0951/02 FAST Oceňování majetku Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0917/01 OVHI Ochrana vodohospodářské infrastruktury Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0914/02 PS Podzemní stavitelství Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0953/02 FAST Problematika hornické krajiny Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0941/02 RegVPP Regenerace a budoucí využití opuštěných průmyslových ploch Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0948/02 FAST Regionální a hospodářská politika EU Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0932/02 FAST Regionální ekonomická analýza a prognóza Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0954/02 FAST Regionální politika Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0955/02 FAST Rozvoj a koordinace technické infrastruktury Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0303/02 SH Stavební hmoty Zk 16 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0967/02 FAST Stavební řád Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0957/02 FAST Typologie staveb pro bydlení a občanské vybavení měst Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0958/02 FAST Typologie staveb pro průmysl Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0931/02 FAST Urbanismus Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0933/02 FAST Územní plánování Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 548-0910/02 VYUZG Využití GIS technologie ve stavebnictví Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 222-0961/02 FAST Vývoj sídelních a průmyslových aglomerací Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0307/02 ZDHC Zahlazení důsledků hornické činosti Zk 16 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/02 ZS Zakládání staveb Zk 16 h/s+0 10 čeština