Studijní plán – FMT / B3923 / 3911R034 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programB3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911R034 – Materiály a technologie pro automobilový průmysl
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-2001/01 CH I. Chemie I. 1 ZaZk 2+2 7 čeština
Výběr v OSP 712-1130/01 Aa/I-FMT Jazyk anglický a/I pro FMT (MTA) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-2665/01 M I Matematika I 1 ZaZk 3+4 7 čeština
Výběr v OSP 713-2012/01 TVMA Tělesná výchova FMT A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 632-0418/01 TTD Tvorba technické dokumentace 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 636-0416/04 ZPKM Základy progresivních konstrukčních materiálů 1 ZaZk 3+1 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-2203/01 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-2103/01 FIL Filozofie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-2303/01 Polit Politologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-2501/01 PSYCH I Psychologie I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-2605/01 SOC Sociologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-2479/01 ZP Základy práva 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0691/01 MnP1 Matematika na počítači I 1 Za 0+1 2 čeština
Výběr v OSP 636-0701/05 NoM Nauka o materiálu 1 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 717-2600/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-2117/01 ZVKM1 Zimní výcvikový kurz FMT 1. ročník 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-2611/01 FAP Fyzika 1 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-1131/01 Aa/II-FMT Jazyk anglický a/II pro FMT (MTA) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 714-2666/01 M II Matematika II 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 330-2004/01 STATM Statika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 636-0417/01 TM auto Technické materiály 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-2013/01 TVMB Tělesná výchova FMT B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 619-2003/01 TTP Teorie technologických procesů 1 ZaZk 3+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-2118/01 LVKM1 Letní výcvikový kurz FMT 1.roč. 1 Za 0+1 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1132/01 Aa/III-FMT Jazyk anglický a/III pro FMT (MTA) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 330-2003/01 PaP Pružnost a pevnost 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 618-1415/01 SAD Slévárenství automobilových dílů 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 632-0421/02 SAL Svařování a lepení 2 ZaZk 3+4 9 čeština
Výběr v OSP 635-0416/01 TM Termomechanika 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-2219/01 TVM2A Tělesná výchova FMT 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-2221/01 ZVKM2 Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč. 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1133/01 Aa/IV-FMT Jazyk anglický a/IV pro FMT (MTA) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 632-0430/01 OP Oborová praxe 2 Za 0 d+14 d 2 čeština
Výběr v OSP 637-0417/03 SNKAP Slitiny neželezných kovů v automobilovém průmyslu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 632-0426/02 SAK Spoje automobilových konstrukcí 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 632-0424/01 TVM Technické výpočty a měření 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 632-0422/03 ZSSV Základy stavby silničních vozidel 2 ZaZk 3+2 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-0404/01 EkoDTP Ekologické důsledky tepelných procesů 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 713-2222/01 LVKM2 Letní výcvikový kurz FMT 2.roč. 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-2220/01 TVM2B Tělesná výchova FMT 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 632-2000/01 UGS Úvod do grafických systémů 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 639-0420/01 ZStM Základní statistické metody 2 ZaZk 2+1 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 632-0416/01 AD Automobilový design 3 Za 0+14 d 2 čeština
Výběr v OSP 636-0422/01 KompM Kompozitní materiály 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 632-0427/01 PMSV Provozní měření a seřizování vozidel 3 ZaZk 2+2 7 čeština
Výběr v OSP 632-0423/03 SMAP Spalovací motory a alternativní pohony 3 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 633-0413/01 SMAP Specifické materiály v automobilovém průmyslu 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 633-0414/01 TAD Tváření automobilových dílů 3 ZaZk 3+3 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-2301/01 TVM3A Tělesná výchova FMT 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-2300/01 ZVKM3 Zimní výcvikový kurz FMT 3.roč. 3 Za 0+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 632-0429/01 BS Bakalářský seminář 3 Za 0+6 10 čeština
Výběr v OSP 632-0428/01 OS Oborový seminář 3 Za 0+4 10 čeština
Výběr v OSP 635-0415/01 SRRA Schvalovací řízení pro provoz automobilu 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 632-0415/01 TMA Technologie montáže automobilu 3 ZaZk 3+4 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-0417/01 EMAP Ekonomika a management v automobilovém průmyslu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 634-0416/01 LAP Logistika v automobilovém průmyslu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-2014/01 MK Management kvality 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 638-2021/01 ZAR Základy automatizace a robotizace 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-2302/01 TVM3B Tělesná výchova FMT 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština