Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T039 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T039 – Tepelná technika a keramické materiály
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 633-3001/01 DefChov Deformační chování materiálů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 635-3001/01 PR_PECE Průmyslové pece 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-3019/01 TechMat Technické materiály 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3001/01 TPVŽaO Teorie procesů při výrobě železa a oceli 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 618-3021/01 TSP Teorie slévárenských pochodů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3501/02 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-3401/01 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3400/01 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/01 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 1 Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-3002/01 EH Energetické hospodářství 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 635-3003/01 SKM Skelné a keramické materiály 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-3012/01 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 635-3004/01 ZVaTIM Žárovzdorné a tepelně izolační keramické materiály 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-3005/01 VT Výměníky tepla 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 635-3006/01 ZKZ Zařízení keramických závodů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/01 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3502/02 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-3444/01 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-3402/01 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-3009/01 DS I Diplomový seminář I 2 Za 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 639-3016/01 MPZK Metody plánování a zlepšování kvality 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 635-3008/01 MTP Modelování tepelných procesů 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 635-3007/01 ZSK Žárovzdorné stavební konstrukce 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-3012/01 AP Anorganická pojiva 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 635-3010/01 DEZ Druhotné energetické zdroje 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 635-3013/01 IDCHF Identifikace chemického a fázového složení 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 635-3011/01 TPPP Tepelné procesy v průmyslových pecích 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-3014/01 DS II Diplomový seminář II 2 Za 0+6 15 čeština
Výběr v OSP 634-3001/01 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-3016/01 KM Kompozitní materiály 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 635-3015/01 Plyn Plynárenství 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 635-3017/01 SKM Speciální keramické materiály 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 635-3018/01 VaK Vytápění a klimatizace 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština