Study plan – FEI / N2661 / - / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2017/2018Study programmeN2661 - Designing of Electrical Systems and Technologies
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study -
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - PEST (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 410-4114/01 PEDS Design of Electric Distribution Networks 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 470-4122/01 IT Integral Transformations 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4017/01 UFB Introduction to Functional Safety 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 420-4025/01 MSS I Modeling of electrical power systems I 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 410-4207/01 OAR Protections and Automatics in Distribution System 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 420-4019/01 EK Electromagnetic Compatibility of Power Systems 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4018/01 OSJP II Lighting Systems and Their Designing II 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 470-4407/03 MTS Mathematical Theory of Reliability 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4015/01 MSS II Modeling of electrical power systems II 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 420-4016/01 PSR Processes in System Reliance 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4026/01 VKED Selected Chapters from electrodynamics 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4020/01 PEP Design of Electric Drives 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4021/01 DP I Diploma Project I 2 Cr 0+2 10 Czech
PSP selection 420-4007/01 EED Electric Railways Operation 2 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 420-4027/01 ZIN Proposal for Security Infrastructure 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4022/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+3 20 Czech
PSP selection 420-4023/01 ZPS1 Security and fire systems 1 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4024/01 RP Work experience in the contracting organizations 2 Cr 0+40 H/S 6 Czech

1. ročník
Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku povinné a povinně volitelné předměty dle pokynů, které obdrží na sekretariátě katedry Elektroenergetiky nebo je získají z www stránek této katedry. Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

2. ročník
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
Předměty SZZ pro zaměření:
Projektování
Procesy modelování a řízení systémů
Součástí studijního plánu v obou ročnících jsou i plánované exkurze.

Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční studijní pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapíší na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity katedry jazyků.
3. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z cizího jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky cizího jazyka), podle kapacity katedry jazyků
Studenti si mohou předmět zapsat pouze 1x během studia na FEI. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyt. Následují studenti navazujícího magisterské studia.
Výuku je vždy nutné řešit individuálně na katedře jazyků.

Předmět Firemní angličtina I a II: pokud si student během navazujícího magisterského studia zapíše i předmět kterékoli konverzace pro FEI, budou se mu do 120 kreditů započítávat kredity buď z Firemní angličtiny, nebo z konverzace.

PV - PEST (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-4068/01 PMR Projection of Measuring and Control 1 GC 1+2 3 Czech

V - PEST (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 410-4111/01 PMD Computer Measurement and Diagnostics in Electrical Power Engineering 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 440-4105/01 TEZ Electronic Equipment Technology 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 410-4118/01 EPEZ Energy Problems of Electrical Heating Equipment 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 420-4006/01 LOEP Linear Circuits with Electronic Elements 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 450-4011/01 MSP Programming of Measurement Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 410-4206/01 ŘES Electric Power Systems Control 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 450-4069/01 PVaT2 Popularization of Science and Technology 2 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 440-4202/01 SaD Reliability and Diagnostics 2 CrEx 3+2 8 Czech
PSP selection 430-4206/01 SPMV Servodrives of Low Power 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 440-4112/01 VE High Frequency Electronics 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 712-3101/02 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 410-4208/01 ER Electrical Power Disturbances CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-3103/01 ÚAOTK Introduction to English Business and Technical Correspondence Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 450-4036/01 MITŘ Advanced Information Technologies in Control CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 712-3102/02 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 450-4014/01 DTS Diagnostic and Testing Systems CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 420-4005/01 EMag Electromagnetism CrEx 2+2 4 Czech

Předmět Popularizace vědy a techniky 2 může být zájemcům zapsán na oborové katedře až po dohodě s garantem programu/oboru.
Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům navazujícího magisterského studia, podle kapacity Katedry jazyků.
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyta, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.
Předměty Firemní angličtina 1 a 2. si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Pokud si student zapíše předměty Firemní angličtina 1 a 2 a zároveň předmět z nabídky konverzace, budou se mu do 120 kreditů započítávat buď kredity z Firemní angličtiny 1 a 2 nebo z konverzace.