Study plan – FEI / N2661 / - / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2017/2018Study programmeN2661 – Designing of Electrical Systems and Technologies
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - PEST (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 410-4114/01 PEDS Designing Electrical Distribution Networks 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 470-4122/01 IT Integral Transformations 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 420-4017/01 UFB Introduction to Functional Safety 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 420-4025/01 MSS I Modeling of Electrical Power Systems I 1 CrEx 7 H/S+7 H/S 5 Czech
PSP selection 410-4207/01 OARO Protections and Automatics in Distribution System 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 6 H/S+0 1 Czech
PSP selection 420-4019/01 EK Electromagnetic Compatibility of Power Systems 1 CrEx 7 H/S+7 H/S 6 Czech
PSP selection 420-4018/01 OSJP II Lighting Systems and Their Designing II 1 GC 7 H/S+7 H/S 4 Czech
PSP selection 470-4407/03 MTS Mathematical Theory of Reliability 1 CrEx 10 H/S+10 H/S 4 Czech
PSP selection 420-4015/01 MSS II Modeling of Electrical Power Systems II 1 CrEx 7 H/S+7 H/S 5 Czech
PSP selection 420-4016/01 PSR Processes in System Reliance 1 CrEx 4 H/S+10 H/S 6 Czech
PSP selection 420-4026/01 VKED Selected Chapters from Electrodynamics 1 CrEx 7 H/S+7 H/S 6 Czech
PSP selection 420-4020/01 PEP Design of Electric Drives 2 CrEx 7 H/S+7 H/S 6 Czech
PSP selection 420-4021/01 DP I Diploma Project I 2 Cr 0+20 H/S 10 Czech
PSP selection 420-4007/01 EED Electric Railways Operation 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 8 Czech
PSP selection 420-4027/01 NZI Proposal for Security Infrastructure 2 CrEx 7 H/S+7 H/S 6 Czech
PSP selection 420-4022/01 DP II Diploma Project II 2 Cr 0+20 H/S 20 Czech
PSP selection 420-4023/01 ZPS1 Security and Fire Systems 1 2 GC 7 H/S+7 H/S 4 Czech
PSP selection 420-4024/01 RP Work Experience in the Contracting Organizations 2 Cr 0+40 H/S 6 Czech

1. ročník
Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
Studenti si zapisují v 1. a 2. ročníku povinné a povinně volitelné předměty dle pokynů, které obdrží na sekretariátě katedry Elektroenergetiky nebo je získají z www stránek této katedry. Studenti si zapisují volitelné předměty podle doporučení oborové katedry v souvislosti se zaměřením své diplomové práce.
Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.

2. ročník
Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
Předměty SZZ pro zaměření:
Projektování
Procesy modelování a řízení systémů
Součástí studijního plánu v obou ročnících jsou i plánované exkurze.

PV - PEST (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 450-4068/01 PMR Projection of Measuring and Control 1 GC 0+12 H/S 3 Czech

V - PEST (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 410-4111/01 PMDE Computer Measurement and Diagnostics in Electrical Power Engineering 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 440-4105/01 TEZ Electronic Equipment Technology 1 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 410-4118/01 EPEZ Energy Problems of Electrical Heating Equipment 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 420-4006/01 LOEP Linear Circuits with Electronic Elements 1 CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-4011/01 MSP Programming of Measurement Systems 1 CrEx 0 H/S+14 H/S 5 Czech
PSP selection 410-4206/01 ŘESO Electric Power Systems Control 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 440-4202/01 SaD Reliability and Diagnostics 2 CrEx 4 H/S+8 H/S 8 Czech
PSP selection 430-4206/01 SPMV Servodrives of Low Power 2 CrEx 2 H/S+15 H/S 4 Czech
PSP selection 440-4112/01 VE High Frequency Electronics 2 CrEx 2 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 410-4208/01 ENRU Electrical Power Disturbances CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 450-4036/01 MITŘ Advanced Information Technologies in Control CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 450-4014/01 DTS Diagnostic and Testing Systems CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech
PSP selection 420-4005/01 EMag Electromagnetism CrEx 2 H/S+12 H/S 4 Czech