Studijní plán – FEI / N2649 / 2612T041 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T041 – Řídicí a informační systémy
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Řídicí a informační systémy (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4002/01 MoSi Modulované signály 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4001/01 RS Regulační systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4004/01 MS Měřicí systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4005/01 DIS1 Diplomový projekt 1 2 Za 0+8 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 430-4201/01 KZPE Konstrukce zařízení průmyslové elektroniky 2 ZaZk 3 h/s+18 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4006/01 DIS2 Diplomový projekt 2 2 Za 0+8 h/s 16 čeština

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možno získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Oborovou katedrou je Katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Student má možnost se profilovat do tří specializací. Každá specializace obsahuje řadu 4 povinně volitelných předmětů, které na sebe navazují a rozvíjejí znalosti studenta v dané oblasti. K výběru jsou následující specializace:
1. Počítače a informační systémy v řízení
2. Automatizace a robotika
3. Virtuální instrumentace a měření
• Student má povinnost si zvolit jednu z nabízených specializací. Specializace bude otevřena v případě, že si ji zvolí minimálně 10 studentů.
• V zimním a letním semestru jsou v nabídce volitelných předmětů Magisterský projekt 1 a Magisterský projekt 2. Pokud si student vybere MP1, musí si zapsat i MP2. V obou předmětech studenti ve skupinkách řeší rozsáhlý odborný projekt dle toho, kterou specializaci studují.
• V letním semestru je povinný předmět, kdy si student vybere jeden z nabídky 2 povinně volitelných předmětů – Pravděpodobnost a statistika a Teorie elektronických obvodů.
• Pokud si student během studia zapíše předmět Firemní angličtina i některou z konverzací pro FEI, budou se mu do 120 kreditů započítávat kredity buď z Firemní angličtiny nebo z konverzace.


2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10. týdnů.
• Pokud si student během studia zapíše předmět Firemní angličtina i některou z konverzací pro FEI, budou se mu do 120 kreditů započítávat kredity buď z Firemní angličtiny nebo z konverzace.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Studenti druhého ročníku si v letním semestru zapisují volitelné předměty z nabídky pro druhý ročník, případně ty, které se nabízejí pro více ročníků.
• Součástí státní závěrečné zkoušky je
- Obhajoba diplomové práce.
- Ústní zkouška z povinného předmětu Řídicí a informační systémy.
- Ústní zkouška z povinně volitelného podle zvolených specializací.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Řídicí a informační systémy (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4016/01 DSR Distribuované systémy řízení 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4003/02 RSsP Řídicí systémy s počítači 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4007/01 SMSD Systémy pro měření a sběr dat 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4011/01 MSP Měřící systémy a jejich programování 1 ZaZk 0 h/s+14 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4023/01 MPM Metrologie a přesná měření 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4009/01 OSRČ Operační systémy reálného času 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4025/01 RSBPA Řídicí systémy na bázi programovatelných automatů 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4001/01 TELO Teorie elektronických obvodů 1 ZaZk 4 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4012/01 VRS Vestavěné řídicí systémy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4015/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4019/01 PR Průmyslová robotika 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4017/01 ZSR Znalostní systémy řízení 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4036/01 MITŘ Moderní informační technologie pro řízení 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština

V - Řídicí a informační systémy (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-4037/01 LP1 Lékařská propedeutika 1 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4008/02 LDP Lékařské diagnostické přístroje 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4060/01 MP1 Magisterský projekt 1 1 Za 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4013/02 LTP Lékařské terapeutické přístroje 1 ZaZk 2 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4006/01 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4061/01 MP2 Magisterský projekt 2 1 KlZap 0+12 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 450-4018/01 NRR Navrhování a realizace regulátorů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4030/01 NRVŘS Navrhování a realizace vestavěných řídicích systémů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4047/01 SZT Speciální zdravotnická technika 2 Zk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4032/01 ZBS Zpracování biosignálů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4033/01 DMM Diagnostické metody v medicíně 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4021/01 ZOMŘT Zpracování obrazu v měřicí a řídicí technice 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4010/01 MSM Mikrosnímače a speciální měření ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-4029/01 PHP Programování hradlových polí KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4014/01 DTS Diagnostické a testovací systémy ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4005/01 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-4027/01 EMC EMC v elektronice ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 420-4012/01 ŠvA Šíření elektromagnetických vln a antény ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština