Studijní plán – FEI / N2649 / 3907T001 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2017/2018Studijní programN2649 – Elektrotechnika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907T001 – Elektroenergetika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 470-4109/03 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 410-4113/02 VPEL Vybrané principy elektroenergetiky 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4122/02 DMME Diagnostické metody a modelování v elektroenergetice 1 ZaZk 2+3 6 angličtina
Výběr v OSP 410-4119/02 ELP2 Elektrické přístroje II 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 410-4112/02 EEN2 Elektroenergetika II 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 410-4114/02 PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 410-4109/02 TEEN Teoretická elektroenergetika 1 ZaZk 3+2 8 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4111/02 PMDE Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 1 ZaZk 2+3 6 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/02 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0400/02 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 410-4208/02 ENRU Energetické rušení ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/05 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4116/02 ETT Elektrotepelná technika 1 ZaZk 3+2 8 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4120/02 ELP3 Elektrické přístroje III 1 ZaZk 2+4 8 angličtina
Výběr v OSP 410-4121/02 ELS3 Elektrické stroje III 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 410-4115/02 PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 1 ZaZk 3+2 8 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4118/02 EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 713-0444/02 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 410-4117/02 PROS Provozování osvětlovacích soustav 1 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/02 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 420-4005/02 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/05 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4212/02 DIP1 Diplomový projekt I 2 Za 0+2 14 angličtina
Výběr v OSP 420-4003/02 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4210/02 EDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 2 ZaZk 3+2 8 angličtina
Výběr v OSP 410-4205/02 NMSP Numerické metody v konstrukci el. strojů a přístrojů 2 ZaZk 2+2 8 angličtina
Výběr v OSP 410-4203/02 PREP Projektování elektrických přístrojů 2 ZaZk 4+0 8 angličtina
Výběr v OSP 410-4201/02 PRES Projektování elektrických strojů 2 ZaZk 2+3 8 angličtina
Výběr v OSP 410-4214/02 TVZE Technologie výroby zařízení elektroenergetiky 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 410-4211/02 ZAEL Zařízení elektráren 2 ZaZk 3+2 8 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4004/02 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách 2 ZaZk 1+2 6 angličtina
Výběr v OSP 420-4007/02 EED Elektroenergetika v dopravě 2 ZaZk 3+2 8 angličtina
Výběr v OSP 410-4207/02 OARO Ochrany a automatiky v rozvodu 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 410-4206/02 ŘESO Řízení elektrizačních soustav 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 713-0601/02 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-0500/02 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 410-4208/02 ENRU Energetické rušení ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/05 A-Fir./I Firemní angličtina I Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 712-0402/02 NK-FEI Německá konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 410-4213/02 DIP2 Diplomový projekt II 2 Za 0+2 16 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4009/02 PSZ Prevence silnoproudých zařízení 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 713-0602/02 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0202/02 AK-FEI Anglická konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0602/02 RK-FEI Ruská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0802/02 ŠK-FEI Španělská konverzace pro FEI Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 420-4005/02 EMag Elektromagnetismus ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/05 A-Fir./II Firemní angličtina II Za 0+2 2 angličtina