Study plan – FS / B3712 / 3708R036 / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2017/2018Study programmeB3712 – Air Transport Technology
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3708R036 – Air Operation Technology
Type of studyBachelorSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - 036-Technologie letecké dopravy - 3.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 342-0441/02 VZL4 Aircraft General Knowledge 4 3 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 342-0370/02 RLP Air Traffic Control 3 GC 3+1 5 Czech
PSP selection 342-0478/01 PELD1 Air Transport Operation and Economics 1 3 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 342-0472/02 ZELT 3 Basic electrotechnics in aviation 3 3 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 712-2168/01 Ac/IV-FS English Language c/IV for FS (intermediate) 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 342-0476/01 PaPL1 Flight Performance and Planning 4 3 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 345-0325/03 PNP Legal Norms in Business 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0477/01 PP3 Operational Procedures 3 3 GC 2+0 2 Czech
PSP selection 330-0320/01 PKOMP Personal Competences 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 711-0105/01 FILVĚD Philosophy of Science 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0132/02 OLA/II Specialised Aviation English II 3 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 342-0475/02 PVL 2 Aircraft equipment 2 3 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 342-3324/02 ZLT1 Air Telecomunication 1 3 GC 3+2 5 Czech
PSP selection 342-0479/01 PELD2 Air Transport Operation and Economics 2 3 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 342-0344/01 BProj Bachelor Project 3 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 712-2169/01 Ac/ZK-FS English Language c/ZK for FS (intermediate) 3 Ex 0+0 6 Czech
PSP selection 342-0415/01 EALD Enviromental Aspect in Air Traffic 3 GC 2+0 2 Czech
PSP selection 342-0419/02 LCvLD Human Factors in Air Transport 3 CrEx 2+1 3 Czech
PSP selection 712-0134/02 OLA/III Specialised Aviation English III 3 CrEx 0+2 2 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Plánování a provádění letu
- Ekonomie letecké dopravy

Povinně volitelné předměty:*)
- Letecký zákon
- Řízení letového provozu
- Provozování letecké dopravy
- Bezpečnostní aspekty letecké dopravy

*) Student si volí jeden předmět.

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3. year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3. year B 3 Cr 0+2 0 Czech

V - Zahraniční studijní pobyt (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0301/01 ZaSPo Foreign study stay GC 0 W/S+12 W/S 5 English