Study plan – FS / N2301 / 2302T006 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2017/2018Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2302T006 – Energy Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Energetické stroje a zařízení (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0502/08 SZ Combustion Equipments 1 CrEx 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0501/03 PTH Heat and Mass Transfer 1 CrEx 18 H/S+4 H/S 5 English
PSP selection 361-0500/04 CHZ_M Refrigeration Systems and Heat Pumps 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0520/03 VoH Water Management in Energetics 1 GC 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0522/03 PCHE Chemistry in Energy Industry 1 CrEx 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0006/01 KVC Compressors, Fans and Pumps 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0519/06 AHE Energy Accumulation and Economy 1 GC 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0550/04 EVB Energy Utilisation of Biomass and Waste 1 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0546/07 MPsPT Modeling of fluid flow with heat transfer 1 GC 12 H/S+5 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0537/01 PG1 Steam Generators I 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 361-0507/03 KVC Compressors, Fans and Pumps 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0523/01 KC Construction Exercise 2 GC 0 H/S+10 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0514/04 TRE Heating Stations and Energy Networks 2 CrEx 14 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0525/01 MD&S Soft skills, collaboration with praxis or abroad 2 Cr 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0517/02 DP Diploma Project 2 GC 0+12 H/S 20 Czech
PSP selection 342-0657/01 DaZS Equipments of Processing Plant 2 CrEx 8 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 410-8301/01 ESTO Rotating Electrical Machines 2 CrEx 6 H/S+6 H/S 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Spalovací zařízení a přenos tepla a hmoty
- Kompresory, ventilátory, čerpadla a turbíny

Povinně volitelné předměty:*)
- Teplárenství a hospodaření s energiemi
- Kotle
- Alternativní a obnovitelné zdroje energie
- Jaderně energetická zařízení


*) Student si volí jeden předmětP - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech

PV - Energetické stroje a zařízení - 1. ročník (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0572/07 MaPDČ Materials and Dimensioning of Steam Boilers 1 GC 8 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0325/05 JE Nuclear Energy 1 GC 12 H/S+2 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0530/01 STM Combustion Turbines and Engines 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0540/01 VVE Hydro and Wind Power Plants 1 CrEx 8 H/S+9 H/S 4 Czech
PSP selection 361-0536/02 JEZ Nuclear Power Eguipment 1 CrEx 10 H/S+2 H/S 4 English

PV - Energetické stroje a zařízení - 2.roč. - 1.blok (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0506/03 OO Air Protection in Industry 2 CrEx 8 H/S+2 H/S 5 Czech
PSP selection 361-0515/02 PREZ Operation and Regulation of Energy Equipments 2 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech

Student si musí zvolit jeden předmět

PV - Energetické stroje a zařízení - 2.roč. - 2.blok (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0544/04 TP Environment Techniques 2 CrEx 10 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 361-0524/01 SE&FC Solar Energy and Fuel Cells 2 CrEx 14 H/S+2 H/S 6 Czech
PSP selection 361-0571/04 PKII Steam Boilers II 2 CrEx 14 H/S+2 H/S 6 Czech

Student si musí zvolit jeden předmět

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V - Energetické stroje a zařízení (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 361-0543/03 AOZE3 Alternative and Renewable Energy Sources III 2 Cr 8 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 361-0581/03 SZJE Mechanical Equipments in Nuclear Power Plants 2 Cr 8 H/S+2 H/S 2 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/02 RV Rationalization of Production 1 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 714-0333/04 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 3 Czech