Study plan – FS / N2301 / 3902T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2017/2018Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3902T004 – Automatic Control and Engineering Informatics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Automatické řízení a inženýrská informatika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0501/01 AI Aplied Informatics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0516/01 TAŘ Automatic Control Theory 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 352-0504/01 PS Computer Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0556/01 ŘSvS Control Systems in Engineering 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0502/04 MaST Measurement and Sensor Devices 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0506/01 PAŘ Automatic Control Devices 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0521/02 IS Information Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0553/01 Nonlinear Control 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 352-0508/02 OSaP Operation Systems and Programming 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0507/01 ZprS Signal Processing 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0546/01 IaSS Systems Identification and Simulation 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 352-0509/01 SPI Term Project I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 352-0547/01 ŘTP Control of fluid actuators 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0512/01 Ex Excursion 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 352-0526/02 MS Microelectronic Systems 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0510/01 OS Optimization 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 352-0522/03 NPS Process Systems Design 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0552/01 TD Technical Diagnostics 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0511/01 SPII Term Project II 2 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 352-0555/01 TPS Computers Network Technology 2 GC 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0518/02 DProj Diploma Project 2 GC 0+8 20 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Teorie automatického řízení
- Prostředky automatického řízení

Povinně volitelné předměty:*)
- Řízení mechatronických systémů
- Simulace a identifikace systémů
- Informační technologie v řízení procesů

*) Studenti si volí jeden předmět.

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 2+2 4 Czech

PV - Automatické řízení a inženýrská informatika (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0549/02 RTOS Real-Time Systems in Mechatronics 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0530/04 SPT Special Programme Techniques 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0554/01 AvP Automation and Practice 2 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 354-0512/05 PoRo Drives of Robots 2 GC 2+2 3 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 2+1 2 Czech

V - Cizí jazyk pro FS (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-3501/01 EKRR/I Economic and Cultural Life and Institutions of Russia I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0403/01 NOK-I Professional German Conversation I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3502/01 EKRR/II Economic and Cultural Life and Institutions of Russia II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0404/01 NOK-II Professional German Conversation II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3101/01 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 712-3102/01 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 3 Czech

V - repetitorium - Ma IV. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0333/03 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 714-0321/01 PDR Partial Differential Equations 1 CrEx 2+1 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1. master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1. master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1. master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2. master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/01 RV Rationalization of Production 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0660/03 VPzKZV Selected lectures from the construction of racing vehicles 2 GC 3+0 2 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 1+3 3 Czech

V - Zahraniční studijní pobyty (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0501/01 ZaSPo Foreign study stay 1 GC 0+0 5 English
PSP selection PSP selection 300-0601/01 ZaSPProj Foreign Study Stay 2 GC 0+0 5 English