Studijní plán – FS / P2346 / 2302V019 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programP2346 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302V019 – Stavba výrobních strojů a zařízení
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Stavba výrobních strojů a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0901/02 DKHD Dopravní komplexy hlubinných dolů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0902/02 DKPD Dopravní komplexy povrchových dolů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0923/02 EMNV Elektrické měření neelektrických veličin Zk 25 h/s+25 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0902/02 EMO Experimentální metody v oboru Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0913/02 Geo Geometrie a pevnostní výpočet evolventního ozubení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0927/01 HDSK Hlubinné dobývací stroje a komplexy Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0905/01 MSUM Mezní stavy a únava materiálu Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0903/01 MKPME MKP v mechanice Zk 18 h/s+10 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0920/02 Oop Optimalizace ozubených převodů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0906/02 PSM Pohony strojů a mechanizmů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0928/01 PDSTC Povrchové dobývací stroje a technologické celky Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0926/01 PÚTD Provozní údržba a technická diagnostika Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0930/01 PEHOM Přenos energie a hmoty při ohřevu materiálu, teorie a stavba výměníků Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0922/01 SSPS Spolehlivost strojních prvků a systémů Zk 25 h/s+25 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0902/01 STDOK Statika a dynamika ocelových konstrukcí Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0933/01 SSZO Stavba strojů pro zpracování odpadů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0934/01 SZVZO Stroje a zařízení pro výrobu, sekundární zpracování a odlévání oceli Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0925/01 SZTZK Strojní zařízení pro těžbu a zpracování kamene Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0909/01 TPP Technika prostředí v průmyslu Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 618-0931/01 TZHuPr Teoretické základy hutnických procesů Zk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0932/01 TSTS Teorie a stavba tvářecích strojů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/02 TAŘ Teorie automatického řízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0911/01 TEORM Teorie mechanismů a strojů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0931/01 TSPP Teorie stavby průmyslových pecí, spalování a spalovacích zařízení Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0903/02 VS II Vybrané statě z částí a mechanismů strojů II Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0901/02 VS Vybrané statě z částí a mechanizmů strojů Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0909/01 VSMK Vybrané statě z mechaniky kontinua Zk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 340-0929/01 ZSS Zemní a stavební stroje Zk 25 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/01 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/02 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/04 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/01 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/05 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 14 h/s+0 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/01 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9021/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek Zk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9009/01 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 717-9010/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/02 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština