Studijní plán – FMT / N2109 / 2109T039 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2017/2018Studijní programN2109 – Metalurgické inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor2109T039 – Tepelná technika a keramické materiály
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Tepelná technika a keramické materiály (NMS) (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 633-3001/02 DefChov Deformační chování materiálů 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 635-3001/02 PR_PECE Průmyslové pece 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3019/02 TechMat Technické materiály 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 618-3001/02 TPVŽaO Teorie procesů při výrobě železa a oceli 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 618-3021/02 TSP Teorie slévárenských pochodů 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 635-3002/02 EH Energetické hospodářství 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 635-3003/02 SKM Skelné a keramické materiály 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 637-3012/02 TPNKS Teorie přípravy neželezných kovů a slitin 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 635-3004/02 ZVaTIM Žárovzdorné a tepelně izolační keramické materiály 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 635-3009/02 DS I Diplomový seminář I 2 Za 0+4 3 angličtina
Výběr v OSP 639-3016/02 MPZK Metody plánování a zlepšování kvality 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 635-3008/02 MTP Modelování tepelných procesů 2 ZaZk 2+3 6 angličtina
Výběr v OSP 635-3007/03 ZSK Žárovzdorné stavební konstrukce 2 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 635-3014/02 DS II Diplomový seminář II 2 Za 0+6 15 angličtina
Výběr v OSP 634-3001/02 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 angličtina

PV - Tepelná technika a keramické materiály (NMS) (povinně volitelný)Min. kreditů: 6Min. předmětů: 1
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-3005/02 VT Výměníky tepla 1 ZaZk 2+3 6 angličtina
Výběr v OSP 635-3006/02 ZKZ Zařízení keramických závodů 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 635-3012/02 AP Anorganická pojiva 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 635-3010/02 DEZ Druhotné energetické zdroje 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 635-3013/02 IDCHF Identifikace chemického a fázového složení 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 635-3011/02 TPPP Tepelné procesy v průmyslových pecích 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 635-3016/02 KM Kompozitní materiály 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 635-3015/02 Plyn Plynárenství 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 635-3017/02 SKM Speciální keramické materiály 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 635-3018/02 VaK Vytápění a klimatizace 2 ZaZk 3+2 5 angličtina

V - Tepelná technika a keramické materiály (NMS) (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3501/03 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/04 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 713-3401/02 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3400/02 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 712-3502/03 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/04 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 713-3444/02 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3402/02 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3601/02 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3500/02 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3602/02 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 angličtina