Studijní plán – FAST / B3607 / 3607R030 / - / B / P / Ostrava / en

Akademický rok2017/2018Studijní programB3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607R030 – Building Structures
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 206-0002/02 BPS Bezpečnost práce ve stavebnictví 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 226-0247/02 DSaA Dějiny stavitelství a architektury 1 KlZap 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 714-0276/03 BcDg Deskriptivní geometrie 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 712-0059/01 CL a/I-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 714-0266/05 BcM1 Matematika I 1 ZaZk 3+3 7 angličtina
Výběr v OSP 223-0057/02 SH1 Stavební hmoty I 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 205-0301/03 TEIN Technická informatika 1 KlZap 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 227-0006/02 ZSI Základy stavebního inženýrství 1 KlZap 2+0 5 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0012/03 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0060/01 CLa/II-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/II 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 714-0267/05 BcM2 Matematika II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0101/07 PSt Prostředí staveb 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0053/02 SH2 Stavební hmoty II 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0201/04 SS Stavební statika 1 ZaZk 2+4 7 angličtina
Výběr v OSP 205-0202/03 SPP Systémy podpory projektování 1 KlZap 1+2 3 angličtina
Výběr v OSP 223-0054/02 VSZP Vliv staveb na životní prostředí 1 KlZap 2+0 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0013/03 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-2210/04 FYZ Fyzika 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0247/04 G Geologie 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 712-0061/01 CLa/III-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/III 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 714-0268/05 BcM3 Matematika III 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 225-0064/04 PS I. Pozemní stavitelství I. 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0204/04 PP Pružnost a plasticita 2 ZaZk 2+3 7 angličtina
Výběr v OSP 711-0527/05 SS Soft Skills I 2 Za 0+2 2 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0220/01 AEC Algoritmizace inženýrských výpočtů 2 KlZap 2+1 2 angličtina
Výběr v OSP 222-0258/04 GDS Geodézie ve stavebnictví 2 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 9360-0005/02 FAST Chemie 2 ZaZk 2+1 3 angličtina
Výběr v OSP 712-0062/01 CLa/IV-DS Jazyk český pro zahraniční studenty a/IV 2 ZaZk 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 224-0201/06 MH&Z Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 225-0066/10 PS II. Pozemní stavitelství II. 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0202/04 SSKI Statika stavebních konstrukcí I 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 717-2215/02 SFM Stavebně fyzikální měření 2 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 221-0926/03 ZSK Zatížení stavebních konstrukcí 2 KlZap 0+2 2 angličtina

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0051/02 DST Dopravní stavitelství 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 205-0203/04 PPP Počítačová podpora projektování 3 KlZap 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 228-0211/02 PPII Pružnost a plasticita II 3 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 221-0059/13 PBK-Bc. Prvky betonových konstrukcí (Bc.) 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0203/12 SSKII Statika stavebních konstrukcí II 3 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 224-0202/04 ZS Zakládání staveb 3 ZaZk 2+2 5 angličtina

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0036/13 BaZK Betonové a zděné konstrukce (Bc.) 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0205/07 PPSV Počítačová podpora statických výpočtů 3 KlZap 0+2 5 angličtina
Výběr v OSP 225-0007/13 PS III. Pozemní stavitelství III. 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0927/05 PODK Prvky ocelových a dřevěných konstrukcí 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0218/03 STT I Stavební tepelná technika I 3 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0212/02 ZMKP Základy metody konečných prvků 3 ZaZk 2+2 5 angličtina

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0216/02 NLM Nelineární mechanika 4 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0008/05 ODK-Bc Ocelové a dřevěné konstrukce (Bc) 4 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0215/02 PPK Pravděpodobnostní posuzování konstrukcí 4 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 228-0217/02 VMK Výpočetní modely konstrukcí 4 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0934/02 VMK Výstavba mostních konstrukcí 4 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0004/02 ZdK Zděné konstrukce (Bc.) 4 ZaZk 2+2 5 angličtina

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 228-0219/02 BPKCE Bakalářská práce 4 Za 0+10 8 angličtina
Výběr v OSP 229-0257/03 NZE Netradiční zdroje energie 4 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0006/02 EX Oborová exkurze 4 Za 0+2 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0011/02 PBS Požární bezpečnost staveb (Bc.) 4 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0206/08 PPvV Právní předpisy ve výstavbě 4 KlZap 2+0 2 angličtina
Výběr v OSP 228-0210/02 SNM Speciální numerické metody 4 KlZap 2+2 5 angličtina