Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T013 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2017/2018Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T013 – Městské stavitelství a inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P Ang - 1r + 2r N Městské stavitelství a inženýrství (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0327/02 IMB Informační modely budov 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0303/06 IS Inženýrské sítě 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0312/03 MM Matematické modelování 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 714-0211/03 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0328/02 TPS Tvorba prostředí a sídel 1 KlZap 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 222-0337/02 URU Udržitelný rozvoj urbanizovaných území 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0334/02 VI1 Veřejná infrastruktura I 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0003/09 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0306/04 InvP Investiční procesy 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 221-0945/07 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0330/02 PRJ Projekt 1 KlZap 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 222-0329/02 RGB Regenerace brownfields 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0336/02 SEP Stavebně ekonomická příprava staveb 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0335/02 VI2 Veřejná infrastruktura II 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0307/03 DP Diplomový projekt 2 Za 0+14 15 angličtina
Výběr v OSP 030-0068/03 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0068/02 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 222-0333/02 SPM Stavební právo v městském inženýrství 2 ZaZk 2+2 5 angličtina

V Ang - 1r N Městské stavitelství a inženýrství (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0321/02 exk Exkurze 1 Za 0+3 d 0 angličtina
Výběr v OSP 714-0253/03 NM Numerické metody 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 222-0331/02 EX Exkurze 1 Za 0+3 0 angličtina
Výběr v OSP 222-0316/04 FM Facility management 1 ZaZk 2+2 4 angličtina