Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T013 – Městské stavitelství a inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0327/01 IMB Informační modely budov 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0303/05 IS Inženýrské sítě 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0312/01 MM Matematické modelování 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0211/01 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0328/01 TPS Tvorba prostředí a sídel 1 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 222-0337/01 URU Udržitelný rozvoj urbanizovaných území 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0334/01 VI1 Veřejná infrastruktura I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0321/01 exk Exkurze 1 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 714-0253/01 NM Numerické metody 1 ZaZk 2+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/08 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0306/03 InvP Investiční procesy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0945/06 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0330/01 PRJ Projekt 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0329/01 RGB Regenerace brownfields 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0336/01 SEP Stavebně ekonomická příprava staveb 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0335/01 VI2 Veřejná infrastruktura II 1 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0331/01 EX Exkurze 1 Za 0+3 0 čeština
Výběr v OSP 222-0316/03 FM Facility management 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0239/01 Repet 4 Repetitorium z matematiky 4 1 Za 0+2 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 222-0307/02 DP Diplomový projekt 2 Za 0+14 15 čeština
Výběr v OSP 030-0068/01 HSŘVH Havarijní stavy a řízení vodního hospodářství 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0068/01 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0333/01 SPM Stavební právo v městském inženýrství 2 ZaZk 2+2 5 čeština