Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T021 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T021 – Stavební hmoty a diagnostika staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-2003/03 KerMat Keramické materiály 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 714-0211/01 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0302/01 MKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0072/01 SS Sanace staveb 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 223-0067/01 SP I Specializovaný projekt I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0203/01 TSD Technologie stavebních dílců 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0076/01 TZS Technologie získávání stavebních surovin 1 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 223-0207/01 ZSMV Zkoušení stavebních materiálů a výrobků 1 ZaZk 2+2 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0003/07 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0208/03 DS Diagnostika staveb 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0069/01 Exc Mgr. Exkurze 1 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 221-0945/06 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 229-0220/07 PSt Prostředí staveb 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0206/01 ST Silikátové technologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0070/01 SP II Specializovaný projekt II 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 223-0071/01 TBM II. Technologie betonu a maltovin II. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0239/01 Repet 4 Repetitorium z matematiky 4 1 Za 0+2 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0212/02 DP Diplomový projekt 2 Za 0+14 15 čeština
Výběr v OSP 225-0086/06 ORS Organizace a řízení staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0068/01 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 223-0202/01 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština