Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T021 / - / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2017/2018Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T021 – Stavební hmoty a diagnostika staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P Ang - 1r + 2r N Stavební hmoty a diagnostika staveb (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 635-2003/04 KerMat Keramické materiály 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 714-0211/04 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 228-0302/03 MKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0072/02 SS Sanace staveb 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 223-0067/02 SP I Specializovaný projekt I 1 KlZap 0+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 223-0203/02 TSD Technologie stavebních dílců 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0076/02 TZS Technologie získávání stavebních surovin 1 KlZap 12 h/s+0 h/s 3 angličtina
Výběr v OSP 223-0207/02 ZSMV Zkoušení stavebních materiálů a výrobků 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0003/10 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 16 h/s+0 d 4 angličtina
Výběr v OSP 223-0208/04 DS Diagnostika staveb 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0945/07 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 229-0220/06 PSt Prostředí staveb 1 Zk 16+0 4 angličtina
Výběr v OSP 223-0206/02 ST Silikátové technologie 1 ZaZk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0070/02 SP II Specializovaný projekt II 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 223-0071/02 TBM II. Technologie betonu a maltovin II. 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0212/03 DP Diplomový projekt 2 Za 0+56 h/s 15 angličtina
Výběr v OSP 225-0086/09 ORS Organizace a řízení staveb 2 Zk 16+0 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0068/02 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 223-0202/06 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 16+0 5 angličtina