Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T036 / 01 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T036 – Dopravní stavby
Typ studianavazující magisterskéSpecializace01 – Dopravní stavby
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0308/02 BSŽD Bezpečnost silniční a železniční dopravy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0305/02 IDS1 Inteligentní dopravní systémy I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0211/01 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 227-0104/01 P1 Projekt I 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 227-0102/01 PSD Projektování silnic a dálnic 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0101/01 ŽSS Železniční svršek a spodek 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0103/02 PK Pozemní komunikace 1 ZaZk 2+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0111/01 IDS Integrované dopravní systémy 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0307/02 OŘVDS Organizace a řízení výstavby dopravních staveb 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0108/01 P2 Projekt II 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 227-0106/01 PSU Projektování stanic a uzlů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0020/04 BtM Betonové mosty (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0022/03 OKM Ocelové mosty (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0243/02 PMG Průzkumné metody v geotechnice 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0239/01 Repet 4 Repetitorium z matematiky 4 1 Za 0+2 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0316/01 ATDI Aktuální trendy v dopravním inženýrství 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 227-0110/02 DiP Diplomový projekt 2 Za 0+14 15 čeština
Výběr v OSP 227-0314/02 PPIV Procesy přípravy investiční výstavby 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 223-0202/08 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 5 čeština