Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T036 / 01 / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2017/2018Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T036 – Dopravní stavby
Typ studianavazující magisterskéSpecializace01 – Dopravní stavby
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P Ang - 1r + 2r N Dopravní stavby 01 (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0308/03 BSŽD Bezpečnost silniční a železniční dopravy 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0305/03 IDS1 Inteligentní dopravní systémy I 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 714-0211/04 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 227-0104/02 P1 Projekt I 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 227-0102/02 PSD Projektování silnic a dálnic 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0101/02 ŽSS Železniční svršek a spodek 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0111/02 IDS Integrované dopravní systémy 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0307/03 OŘVDS Organizace a řízení výstavby dopravních staveb 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0108/02 P2 Projekt II 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 227-0106/02 PSU Projektování stanic a uzlů 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 227-0316/02 ATDI Aktuální trendy v dopravním inženýrství 2 KlZap 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0110/03 DiP Diplomový projekt 2 Za 0 h/s+56 h/s 15 angličtina
Výběr v OSP 227-0314/03 PPIV Procesy přípravy investiční výstavby 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina

PV Ang - 1r + 2r N Dopravní stavby 01 (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0103/03 PK Pozemní komunikace 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 221-0020/05 BtM Betonové mosty (Mgr.) 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 221-0022/04 OKM Ocelové mosty (Mgr.) 1 ZaZk 18 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 224-0243/04 PMG Průzkumné metody v geotechnice 1 Zk 14 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 223-0202/09 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 16+0 5 angličtina