Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T036 / 02 / N / K / Ostrava / en

Akademický rok2017/2018Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T036 – Dopravní stavby
Typ studianavazující magisterskéSpecializace02 – Dopravní inženýrství
Forma studiakombinovanáJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0308/03 BSŽD Bezpečnost silniční a železniční dopravy 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0305/03 IDS1 Inteligentní dopravní systémy I 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 714-0211/04 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 227-0104/04 P1 Projekt I 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 227-0102/02 PSD Projektování silnic a dálnic 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0101/02 ŽSS Železniční svršek a spodek 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0302/03 MDPr Modelování dopravního proudu 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0111/02 IDS Integrované dopravní systémy 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0307/03 OŘVDS Organizace a řízení výstavby dopravních staveb 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0108/02 P2 Projekt II 1 KlZap 0 h/s+12 h/s 2 angličtina
Výběr v OSP 227-0106/02 PSU Projektování stanic a uzlů 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 4 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0311/03 LFD Lidský faktor v dopravě 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 4 angličtina
Výběr v OSP 227-0304/03 MDPo Modelování dopravní poptávky 1 KlZap 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0306/03 PDOÚ Plánování dopravy a obslužnosti území 1 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0316/02 ATDI Aktuální trendy v dopravním inženýrství 2 KlZap 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Výběr v OSP 227-0110/03 DiP Diplomový projekt 2 Za 0 h/s+56 h/s 15 angličtina
Výběr v OSP 227-0314/03 PPIV Procesy přípravy investiční výstavby 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 227-0312/03 SČSD Systémy řízení silniční dopravy 2 ZaZk 16 h/s+0 h/s 5 angličtina