Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T037 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T037 – Konstrukce staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1r + 2r N Konstrukce staveb (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0945/06 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0302/01 MKP Metoda konečných prvků 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0305/01 NLM Nelineární a lomová mechanika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0018/01 POK Požární odolnost konstrukcí (Mgr.) 1 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0061/02 PRB Předpjatý beton 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 228-0301/01 SD Stavební dynamika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0003/08 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0020/01 BtM Betonové mosty (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0024/01 KDK-2 Kovové a dřevěné konstrukce II (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0022/01 OKM Ocelové mosty (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 224-0229/03 P&GS Podzemní a geotechnické stavby 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0315/01 VS Vodohospodářské stavby 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 228-0306/01 VSSP Výpočetní systémy pro speciální úlohy 1 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 221-0950/07 DPR Diplomový projekt 2 Za 0+14 15 čeština
Výběr v OSP 221-0026/03 MtK Montované konstrukce (Mgr.) 2 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 228-0308/01 PM Pokročilé modelování úloh statiky a dynamiky staveb 2 KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0068/03 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0202/05 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 4 čeština

V - 1r + 2r N Konstrukce staveb (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 221-0027/01 BIM-POK BIM projektování ocelových konstrukcí 1 Za 0+2 0 čeština