Studijní plán – FAST / N3607 / 3607T049 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN3607 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607T049 – Provádění staveb
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - 1r + 2r N Provádění staveb (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0914/01 CADs CAD systémy v procesu výstavby 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 227-0904/01 DLS Dopravní a liniové stavby 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0318/01 KCN Kalkulace, ceny, nabídky 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 221-0945/08 KDK Kovové a dřevěné konstrukce 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0211/01 MgrM4 Matematika IV 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0912/04 P I. Projekt I. (zaměřený na provádění staveb) 1 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 225-0910/01 SKT Speciální konstrukce a technologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 221-0003/08 BK (Mgr.) Betonové konstrukce (Mgr.) 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 222-0319/01 EMV Ekonomika a management ve výstavbě 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 224-0226/03 GS Geotechnické stavby 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 222-0320/03 IS2 Inženýrské sítě 1 KlZap 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0918/01 P II. Projekt II. (zaměřený na provádění staveb) 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 225-0916/01 RSHS Rekonstrukce a sanace historických staveb 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 225-0935/03 TRaRS Teorie rozhodování a rizika staveb 1 KlZap 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 225-0924/02 DP Diplomový projekt 2 Za 0+14 15 čeština
Výběr v OSP 225-0926/03 OŘS Organizace a řízení staveb 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 223-0068/03 EIA Posuzování vlivu záměrů a koncepcí na ŽP ( EIA a SEA) 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 225-0946/01 UV Udržitelná výstavba 2 Zk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 223-0202/05 ZŘJS Zkušebnictví a řízení jakosti staveb 2 ZaZk 2+2 4 čeština

PV - 1r N Provádění staveb (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0922/04 ŘP Řízená praxe 1 KlZap 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 225-0923/03 ŘP Řízená praxe 1 KlZap 0+4 5 čeština

V - 1r N Provádění staveb (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 225-0920/01 BMV Bezpečnostní management ve výstavbě 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 225-0026/01 Ex Exkurze zaměřena na provádění staveb 1 Za 0+3 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0569/01 PBS Požární bezpečnost staveb 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 714-0239/01 Repet 4 Repetitorium z matematiky 4 1 Za 0+2 1 čeština