Studijní plán – EKF / N6202 / 6202T040 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN6202 - Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T040 - Regionální rozvoj
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P-N-1-RR-P (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 548-0064/05 GISRA GIS v regionálních analýzách 1 Za 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 114-0303/04 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 118-0334/01 NREP Nástroje regionální ekologické politiky 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 157-0364/01 PRB Projektové řízení B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 118-0350/01 APRR Alternativní přístupy k regionálnímu rozvoji 1 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 118-0352/02 ADR Analýza dat v regionalistice 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 118-0339/01 DEMOG Demografie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0302/05 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 118-0340/01 SPECSEM Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština

P-N-2-RR-P (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 118-0327/02 DIPSEM A Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 118-0329/06 HPZEU Hospodaření s přírodními zdroji v EU 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0321/07 MRO Management regionů a obcí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 118-0343/02 Regmark Regionální a městský marketing 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0345/02 REG POL Regionální politika 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 118-0326/01 URBAUP Urbanizace a územní plánování 2 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 118-0317/01 DIP Diplomová práce 2 Za 0+20 20 čeština
Výběr v OSP 118-0328/01 DIPSEM B Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 118-0353/02 IRR Instituce a regionální rozvoj 2 Za 1+3 4 čeština

P-N-1. a 2. RR-PV (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3101/03 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 114-0503/04 MAC B Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1.roč.navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 118-0351/02 ZADR Základy analýzy dat v regionalistice 1 Za 1+1 3 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 712-3102/03 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 114-0502/04 Mic B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1.roč.navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 151-0360/01 ADDP Analýza dat pro diplomové práce 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 118-0357/01 OPMag Odborná praxe 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2.roč.navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2.roč.navazující B 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 153-0301/04 EVS Ekonomika veřejného sektoru Za 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 156-0314/06 HP ČR Hospodářská politika ČR Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 118-0354/02 OPZ Odborná praxe v zahraničí Za 0+10 10 angličtina
Výběr v OSP 119-0303/08 PPE Právní předpisy v ekonomice Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 120-0354/02 PDM EU B Projektový a dotační management v EU B Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 118-0501/06 REGEC-EBS Regionální ekonomie Za 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 114-0316/04 SIE Seminář z institucionální ekonomie Za 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 120-0314/08 SOPEU Společná obchodní politika EU Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 115-0383/01 OJSP Obchodní jednání a společenský protokol Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0308/02 PRVC Politická regionalizace visegradských zemí Zk 2+0 3 angličtina
Výběr v OSP 120-0537/05 EUCP Politika soudržnosti EU Za 2+1 4 angličtina

Předměty 114502/04 Mikroeconomics B a 114503/04 Macroeconomics B představují alternativní volbu POVINNÝCH předmětů Mikroekonomie B a Makroekonomie B v angličtině.
Předměty 114316/04 Seminář z institucionální ekonomie, 115383/01 Obchodní jednání a spol. protokol, 118501/06 Regional Economics, 119303/08 Právní předpisy v ekonomice, 120314/08 Společná obchodní politika EU,120354/02 Projektový a dotační management v EU B, 120537/05 EU Cohesion Policy, 153301/04 Ekonomika veř. sektoru, 156314/06 Hospodářská politika ČR, 711308/02 Political Regionalisation of Visegrad Countries - jsou nabízeny ve více ročnících.
Předměty 118501/06 Regionální ekonomie, 120 537/05 Politika soudržnosti EU, 711308/02 Politická regionalizace visegradských zemí jsou vyučovány v anglickém jazyce.
Předmět 118501/06 Regionální ekonomie nemůže volit student, který předmět již absolvoval v bakalářském studiu.
Předmět Obchodní jednání a společenský protokol není vhodný pro studenty s individuálním studijním plánem (ISP).
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.
Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.