Study plan – EKF / N6202 / 6202T040 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2017/2018Study programmeN6202 - Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202T040 - Regional Development
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P-N-1-RR-P (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 548-0064/05 GISRA GIS in Regional Analysis 1 Cr 2+3 5 Czech
PSP selection 118-0334/01 NREP Instruments of Regional Ecological Policy 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0303/04 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 157-0364/01 PRB Project Management B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0350/01 APRR Alternative Aproaches to Regional Development 1 CrEx 1+2 4 Czech
PSP selection 118-0352/02 ADR Data Analysis in Regional Science 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0339/01 DEMOG Demography 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0302/05 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0340/01 SPECSEM Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech

P-N-2-RR-P (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 118-0327/02 DIPSEM A Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 118-0321/07 MRO Management of Municipalities and Regions 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 118-0329/06 HPZEU Natural Resources Management in EU 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0343/02 Regmark Regional and City Marketing 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0345/02 REG POL Regional Policy 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 118-0326/01 URBAUP Town and Territorial Planning 2 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 118-0328/01 DIPSEM B Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 118-0317/01 DIP Diploma Thesis 2 Cr 0+20 20 Czech
PSP selection 118-0353/02 IRR Institucions and Regional Development 2 Cr 1+3 4 Czech

P-N-1. a 2. RR-PV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 118-0351/02 ZADR Basics of Data Analysis in Regional Science 1 Cr 1+1 3 Czech
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 712-3101/03 A-Fir./I Company English I 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 114-0503/04 MAC B Macroeconomics B 1 CrEx 2+2 5 English
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 712-3102/03 A-Fir./II Company English II 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 114-0502/04 Mic B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+2 5 English
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 151-0360/01 ADDP Data analysis for diploma thesis 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 118-0357/01 OPMag Professional experience 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 156-0314/06 HP ČR Economic Policy of the Czech Republic Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0301/04 EVS Economics of Public Sector Cr 2+2 4 Czech
PSP selection 120-0354/02 PDM EU B EU Project and Grant Management B Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 120-0314/08 SOPEU EU Trade Policy Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 119-0303/08 PPE Legal Regulation in Economy Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 118-0354/02 OPZ Professional experience Cr 0+10 10 English
PSP selection 118-0501/06 REGEC-EBS Regional Economics Cr 2+1 5 English
PSP selection 114-0316/04 SIE Seminar: Institutional Economics Cr 0+3 4 Czech
PSP selection 115-0383/01 OJSP Commercial Dealing and Social Manners Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 120-0537/05 EUCP EU Cohesion Policy Cr 2+1 4 English
PSP selection 711-0308/02 PRVC Political Regionaliziation of Visegrad Countries (with grant support of IVF http://visegradfund.org/) Ex 2+0 3 English

Předměty 114502/04 Mikroeconomics B a 114503/04 Macroeconomics B představují alternativní volbu POVINNÝCH předmětů Mikroekonomie B a Makroekonomie B v angličtině.
Předměty 114316/04 Seminář z institucionální ekonomie, 115383/01 Obchodní jednání a spol. protokol, 118501/06 Regional Economics, 119303/08 Právní předpisy v ekonomice, 120314/08 Společná obchodní politika EU,120354/02 Projektový a dotační management v EU B, 120537/05 EU Cohesion Policy, 153301/04 Ekonomika veř. sektoru, 156314/06 Hospodářská politika ČR, 711308/02 Political Regionalisation of Visegrad Countries - jsou nabízeny ve více ročnících.
Předměty 118501/06 Regionální ekonomie, 120 537/05 Politika soudržnosti EU, 711308/02 Politická regionalizace visegradských zemí jsou vyučovány v anglickém jazyce.
Předmět 118501/06 Regionální ekonomie nemůže volit student, který předmět již absolvoval v bakalářském studiu.
Předmět Obchodní jednání a společenský protokol není vhodný pro studenty s individuálním studijním plánem (ISP).
Předmět Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.
Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.