Studijní plán – HGF / N2102 / 2102T012 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102T012 – Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Využívání zdrojů stavebních ner. sur. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0304/06 ObchS Obchod surovinami 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0602/15 SM Sociologie managementu 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 222-0026/04 ÚP Územní plánování 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0281/06 ZaLns Zemědělství a lesnictví 2 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 340-0703/01 ZS2 Zemní stroje II 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 čeština

V - Využívání zdrojů stavebních ner. sur. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština

P - Využívání zdrojů stavebních ner. sur. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0333/01 BPPH Bezpečnostní a právní problematika hornictví 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0351/06 EKMNG Ekonomika a management 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0103/03 PVP Příprava výroby a projekce 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0339/02 TCÚ Terénní cvičení z úpravnictví 2 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 542-0338/02 Ú2 Úpravnictví II. 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0323/02 VDaL Větrání dolů a lomů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0537/04 ZCHS Základy chemie silikátů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0015/01 POS Provozní odborná stáž 2 Za 0+15 d 6 čeština
Výběr v OSP 542-0013/01 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 542-0385/02 SDP Speciální a destrukční práce na lomových provozech 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0279/02 ZLČR Zahlazení lomové činnosti a rekultivace 2 ZaZk 2+2 5 čeština

Cizí jazyky ŠP 2.ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0806/01 ŠM-HGF 2 Manažerská španělština 2 – HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0804/01 ŠZ-HGF 2 Španělština pro začátečníky 2 - HGF 2 ZaZk 0+2 4 čeština