Studijní plán – HGF / N2111 / 2101T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN2111 – Hornictví
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T013 – Těžba nerostných surovin a jejich využívání
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0208/06 HGF Hornická geofyzika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0231/06 HG Hornická geomechanika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-3007/01 CH Chemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0511/01 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0051/01 ZaLDaL Zajištění a likvidace dolů a lomů 1 KlZap 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0533/01 HTaH Hornická termo a hydromechanika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0386/01 PD Plynodajnost a degazace 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 420-8542/01 REEDL Rozvody elektrické energie v dolech a lomech 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0710/03 SSSS Stabilita svahů a skalních stěn 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 542-0323/02 VDaL Větrání dolů a lomů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0133/01 AuDL Automatizace dolů a lomů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0251/06 OP Odborná hornická praxe 1 Za 0+3 t 4 čeština
Výběr v OSP 542-0217/03 THDL Technologie hlubinného dobývání ložisek 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0100/03 TLDL Technologie lomového dobývání ložisek 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0746/02 HGF Terénní cvičení z hlubinného dobývání ložisek 1 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 542-0745/04 TCvLDL Terénní cvičení z lomového dobývání ložisek 1 Za 0+2 d 1 čeština
Výběr v OSP 717-3510/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 544-0062/07 MKn Mapy a katastr nemovitostí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0303/02 MSLS Modelování a simulace lomových situací 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 714-0552/07 NMaS Numerické metody a statistika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0170/01 TPZS Technická petrografie a základy chemie silikátů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 639-0820/01 QM Management jakosti 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 545-0304/10 ObchS Obchod surovinami 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0351/08 EKMNG Ekonomika a management 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0261/03 HŽP Hornictví a ŽP 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0737/05 PVDL Příprava výroby v dolech a lomech 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0748/05 TC Terénní cvičení z přípravy výroby 2 Za 0+5 d 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0258/01 DOPD Dobývání v obtížných podmínkách dolů 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0257/02 DOPL Dobývání v obtížných podmínkách lomů 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0326/03 kldol Klimatizace dolů 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0387/01 PPaR Protizáparová prevence a represe 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0027/01 SDTP Speciální a destrukční trhací práce 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0338/02 Ú2 Úpravnictví II. 2 ZaZk 2+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0016/04 OP Oborová praxe 2 Za 0+120 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0281/08 OTZS Odpady z těžby a zpracování surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0013/01 SemDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+2 15 čeština
Výběr v OSP 542-0733/05 ZHČR Zahlazení hornické činnosti a rekultivace 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0231/03 PS Podzemní stavitelství 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 340-0333/02 ZS Zemní stroje 2 ZaZk 2+1 4 čeština