Studijní plán – HGF / N2110 / 2101T003 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN2110 – Geologické inženýrství
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2101T003 – Geologické inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Geologické inženýrství 1-2 roč (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0034/05 SG Strukturní geologie 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0005/02 UGF Užitá geofyzika 1 Zk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 714-0513/02 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0504/04 GM Geomorfologie 1 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0489/05 VPHV Vrtný průzkum a hlubinné vrtání 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 717-3510/01 VKF Vybrané kapitoly z fyziky 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0111/03 ENS Ekonomika nerostných surovin 2 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0602/01 GEOSTAT Geostatistika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0566/03 MDKP Metody dekontaminace prostředí 2 Zk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0322/04 HPBP Horní právo a bezpečnostní předpisy 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0703/01 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0+30 h/s 15 čeština

PV - Geologické inženýrství 1.r. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0003/03 DBvGeol Databázové aplikace v geologii 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0006/03 GaK Geodézie a kartografie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0497/04 HG Hydrogeologie II 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0055/04 IG Inženýrská geodézie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0074/04 S Sedimentologie 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0586/03 TU Těžba uhlovodíků 1 Zk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 224-0202/01 ZS Zakládání staveb 1 ZaZk 16+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0569/05 AMP Aplikovaná mineralogie a petrografie 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0004/08 DPZ Dálkový průzkum Země (DPZ) 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0006/02 HZk Hydrodynamické zkoušky 1 Zk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0211/04 LK Ložiska kaustobiolitů 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0214/04 LRN Ložiska rud a nerud 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0555/03 S Silikáty 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0498/03 SIG Speciální inženýrská geologie 1 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0234/03 PZP Zřizování a provoz PZP 1 Zk 15 h/s+0 6 čeština

PV - Geologické inženýrství 2.r. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0580/01 GE Geotermální energie 2 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 541-0476/02 MHGIGP Metody HG a IG průzkumu 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0123/01 OSV Ochrana a sanace vod 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 541-0605/02 PO Projektování otvírky ložisek uhlovodíků 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0026/02 RIG Regionální inženýrská geologie 2 Zk 12 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0490/04 SVP Speciální vrtné práce 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0520/05 VKO Vtlačování tekutých odpadů vrty 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0024/02 VZNS Výpočet zásob nerostných surovin 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 224-0209/02 GM Geotechnický monitoring 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0079/05 HUKV Hrubá a ušlechtilá kamenická výroba 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-1001/01 KVAR Kvartér 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/13 OOP Občanské a obchodní právo 2 Zk 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 542-0085/02 PDL Projektování dolů a lomů 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0585/04 VSM Vrtné stroje a mechanismy 2 Zk 12 h/s+0 5 čeština