Studijní plán – EKF / N6202 / 6202T010 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN6202 – Hospodářská politika a správa
FakultaEkonomická fakultaStudijní obor6202T010 – Finance
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0323/01 FRR Finanční rozhodování za rizika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0303/04 MAEB Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 151-0335/01 ME 335 Matematika v ekonomii 1 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 154-0322/01 OA Oceňování a akvizice 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 151-0334/01 Stat B Statistika B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 153-0320/02 VF B Veřejné finance B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0321/01 ALM Aplikace logistických metod 1 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 114-0312/03 DET Dějiny ekonomických teorií 1 Zk 3+0 4 čeština
Výběr v OSP 156-0303/03 ETP A Ekonomie trhu práce A 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 119-0356/01 FPpE Finanční právo pro ekonomy 1 KlZap 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-3101/03 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 114-0344/04 FTP Fiskální teorie a politika 1 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0544/04 FTP Fiskální teorie a politika 1 KlZap 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 120-0304/05 IPSE Integrační procesy ve světové ekonomice 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0503/04 MAC B Makroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 116-0303/02 MS Marketing služeb 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0314/05 ME Mezinárodní ekonomie 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0401/01 NTV4ZS Tělesná výchova 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0400/01 ZVK4 Zimní výcvikový kurz 1. ročník navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0325/01 FM Finanční modely 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 154-0337/02 FTIIA Finanční trhy II. A 1 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 114-0302/05 Mikro B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 154-0320/02 POJ II. Pojišťovnictví II. 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 154-0324/02 SS Speciální seminář 1 Za 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 119-0359/01 FDP Finanční a daňové právo 1 Zk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 154-0537/02 FM II.A Finanční trhy II. A 1 ZaZk 3+1 5 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/03 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0444/01 LVK4 Letní výcvikový kurz 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 120-0316/04 MP EU Měnová politika EU 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 120-0516/02 EUMP Měnová politika EU 1 Za 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 117-0043/04 IFRS Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0502/04 Mic B Mikroekonomie B 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 151-0320/02 PMnav Pojistná matematika 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0402/01 NTV4LS Tělesná výchova 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 154-0566/01 TIFM Trendy a inovace na finančních trzích 1 Zk 2+0 4 angličtina
Výběr v OSP 156-0315/07 ETPEU Trh práce EU 1 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 117-0044/01 UBP Účetnictví bank a pojišťoven 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 117-0310/04 ÚOS Účetnictví obchodních společností 1 Zk 3+0 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0327/01 DSA Diplomový seminář A 2 Za 0+4 2 čeština
Výběr v OSP 157-0360/01 EKON Ekonometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 154-0338/02 FTIIB Finanční trhy II. B 2 ZaZk 3+1 5 čeština
Výběr v OSP 156-0314/07 HP ČR Hospodářská politika ČR 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0322/08 MF Mezinárodní finance 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 154-0348/05 MTaP Monetární teorie a politika 2 Za 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 151-0360/01 ADDP Analýza dat pro diplomové práce 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 154-0309/03 ARO Aplikace reálných opcí 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0700/01 AFM Applied Financial Models 2 ZaZk 1+1 4 angličtina
Výběr v OSP 117-0321/08 AU Audit v účetnictví 2 ZaZk 2+1 5 čeština
Výběr v OSP 114-0319/01 FME Filosofie a metodologie ekonomie 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 154-0353/02 FE Finanční ekonometrie 2 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 154-0352/02 PF Finanční poradenství 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 155-0357/01 IPM Informační podpora pro manažery 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 117-0364/03 LIŘ Likvidace a insolvenční řízení 2 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0522/02 IF Mezinárodní finance 2 ZaZk 2+1 4 angličtina
Výběr v OSP 154-0340/02 Hedging Oceňování a hedging finančních derivátů 2 Zk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 154-0363/01 OPn Odborná praxe 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 154-0361/01 OPZ Odborná praxe v zahraničí 2 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 119-0326/04 PojPraPP Pojistné právo v podnikatelské praxi 2 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 118-0501/06 REGEC-EBS Regionální ekonomie 2 Za 2+1 5 angličtina
Výběr v OSP 713-0601/01 NTV5ZS Tělesná výchova 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0500/01 ZVK5 Zimní výcvikový kurz 2. ročník navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 154-0329/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+0 20 čeština
Výběr v OSP 154-0328/01 DSB Diplomový seminář B 2 Za 0+6 3 čeština
Výběr v OSP 154-0365/01 SVODTP Seminář k vybraným otázkám z daňové teorie a praxe 2 Za 0+4 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0602/01 NTV5LS Tělesná výchova 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština