Study plan – EKF / N6202 / 6202T010 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2017/2018Study programmeN6202 - Economic Policy and Administration
FacultyFaculty of EconomicsField of study6202T010 - Finance
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P-N-1-FIN-P (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0323/01 FRR Financial Decision-Making under Risk 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0303/04 MAEB Macroeconomics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0335/01 ME 335 Mathematics in Economics 1 Cr 2+2 5 Czech
PSP selection 153-0320/02 VF B Public Finance B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 151-0334/01 Stat B Statistics B 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 154-0322/01 OA Valuation and Acquisition 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0337/02 FTIIA Financial Markets II. A 1 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 154-0325/01 FM Financial Models 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 114-0302/05 Mikro B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 154-0324/02 SS Special Seminar 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 154-0320/02 POJ II. System of Insurance II. 1 CrEx 2+1 4 Czech

P-N-1-FIN-PV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 151-0321/01 ALM Aplication logistics metods 1 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 712-3101/03 A-Fir./I Company English I 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 119-0356/01 FPpE Financial Law for Economists 1 GC 2+0 2 Czech
PSP selection 114-0344/04 FTP Fiscal Theory and Policy 1 GC 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0544/04 FTP Fiscal Theory and Policy 1 GC 2+1 4 English
PSP selection 114-0312/03 DET History of Economic Thought 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 120-0304/05 IPSE Integration Processes in World Economy 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0314/05 ME International Economics 1 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 156-0303/03 ETP A Labour Market Economics A 1 Cr 2+0 2 Czech
PSP selection 114-0503/04 MAC B Macroeconomics B 1 CrEx 2+2 5 English
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 116-0303/02 MS Services Marketing 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0044/01 UBP Accounting of Banks and Insurance Companies 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 117-0310/04 ÚOS Accounting of Business Companies 1 Ex 3+0 4 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 712-3102/03 A-Fir./II Company English II 1 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 120-0316/04 MP EU EU Monetary Policy 1 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 120-0516/02 EUMP EU Monetary Policy 1 Cr 2+1 4 English
PSP selection 156-0315/07 ETPEU European Union Labour Markets 1 Cr 2+0 3 Czech
PSP selection 119-0359/01 FDP Financial and Tax law 1 Ex 2+1 3 Czech
PSP selection 154-0537/02 FM II.A Financial Markets II. A 1 CrEx 3+1 5 English
PSP selection 151-0320/02 PMnav Insurance Mathematics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 117-0043/04 IFRS International Financial Reporting Standards 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 114-0502/04 Mic B Microeconomics B - Intermediate Microeconomics 1 CrEx 2+2 5 English
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 154-0566/01 TIFM Trends and Innovations in Financial Markets 1 Ex 2+0 4 English

Předměty 114502/04 Mikroeconomics B, 114503/04 Macroeconomics B a 154537/02 Financial Markets II. A představují alternativní volbu POVINNÝCH předmětů 114302/05 Mikroekonomie B, 114303/04 Makroekonomie B a 154337/02 Finanční trhy II. A v angličtině.

Předměty 114544/04 Fiscal Theory and Policy a 120516/02 EU Monetary Policy představují alternativní volbu POVINNĚ VOLITELNÝCH předmětů 114344/04 Fiskální teorie a politika a 120316/04 Měnová politika EU v angličtině.

Předmět 154566/01 Trends and Innovations in Financial Markets je vyučován v anglickém jazyce.

P-N-2-FIN-P (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0327/01 DSA Diploma Seminar A 2 Cr 0+4 2 Czech
PSP selection 157-0360/01 EKON Econometrics 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 156-0314/07 HP ČR Economic Policy of the Czech Republic 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 154-0338/02 FTIIB Financial Markets II. B 2 CrEx 3+1 5 Czech
PSP selection 114-0322/08 MF International Finance 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0348/05 MTaP Monetary Theory and Policy 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 154-0328/01 DSB Diploma Seminar B 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 154-0329/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+0 20 Czech
PSP selection 154-0365/01 SVODTP Seminar on Selected Issues in Tax Theory and Practice 2 Cr 0+4 5 Czech

P-N-2-FIN-PV (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 154-0700/01 AFM Applied Financial Models 2 CrEx 1+1 4 English
PSP selection 117-0321/08 AU Audit in accounting 2 CrEx 2+1 5 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 151-0360/01 ADDP Data analysis for diploma thesis 2 Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 154-0353/02 FE Financial Econometrics 2 Cr 1+2 3 Czech
PSP selection 155-0357/01 IPM Information Support for Managers 2 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 119-0326/04 PojPraPP Insurance Law in Business Practice 2 Cr 2+1 3 Czech
PSP selection 114-0522/02 IF International Finance 2 CrEx 2+1 4 English
PSP selection 117-0364/03 LIŘ Liquidation and insolvency proceedings 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 154-0352/02 PF Personal Finance 2 CrEx 2+1 4 Czech
PSP selection 114-0319/01 FME Philosophy and Methodology of Economics 2 Cr 2+1 4 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 711-0303/10 Polit Political Science 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 154-0361/01 OPZ Practical exercises abroad 2 Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 154-0363/01 OPn Practice 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 154-0309/03 ARO Real Options Application 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 118-0501/06 REGEC-EBS Regional Economics 2 Cr 2+1 5 English
PSP selection 154-0340/02 Hedging Valuation and Hedging of Financial Derivatives 2 Ex 2+0 3 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

Předmět 114522/02 International Finance představuje alternativní volbu POVINNÉHO PŘEDMĚTU 114322/08 Mezinárodní finance v angličtině.

Pro předmět 154309/03 Aplikace reálných opcí existuje prerekvizita: absolvování předmětu 154-325/01 Finanční modely.

Předměty 118501/06 Regional Economics a 154700/01 Applied Financial Models se vyučují v anglickém jazyce.

Odborná praxe probíhá 2 týdny v průběhu prázdnin.
Odborná praxe v zahraničí si volí student, který absolvuje pracovní stáž v rámci projektu Erasmus.