Studijní plán – USP / B1701 / 1702R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programB1701 – Fyzika
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor1702R001 – Aplikovaná fyzika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-2701/01 BSTP Bezpečnost a spolehlivost v technologických provozech 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 470-8721/01 MAINT Matematická analýza I 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 717-2960/01 PPUS Počítačové praktikum a uživatelský software 1 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 717-2700/01 UAF Úvod do aplikované fyziky 1 ZaZk 2+4 7 čeština
Výběr v OSP 717-2905/01 ÚLCF Úvod do laboratorních cvičení z fyziky 1 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 617-0018/03 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2241/01 Ab/I-USP Jazyk anglický b/I pro USP (mírně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2245/01 Ac/I-USP Jazyk anglický c/I pro USP (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2845/01 Fc/I Jazyk francouzský c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2445/01 Nc/I-USP Jazyk německý c/I pro USP (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2645/01 Rc/I-USP Jazyk ruský c/I pro USP (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2745/01 Šc/I Jazyk španělský c/I (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0117/01 ZVK1 Zimní výcvikový kurz 1. ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0761/01 AAG Algebra a analytická geometrie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 711-0199/01 EOMV Etické otázky moderní vědy 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 717-2910/01 FYI Fyzika I – mechanika, molekulová fyzika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0402/09 FCH Fyzikální chemie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0857/01 PRFE Počítačové řízení fyzikálního experimentu 1 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 717-2702/01 PTPM Progresivní technologie porušování materiálů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 717-2705/01 TFM Teorie fyzikálního měření 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2242/01 Ab/II-USP Jazyk anglický b/II pro USP (mírně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2246/01 Ac/II-USP Jazyk anglický c/II pro USP (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2846/01 Fc/II Jazyk francouzský c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2446/01 Nc/II-USP Jazyk německý c/II pro USP (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2646/01 Rc/II-USP Jazyk ruský c/II pro USP (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2746/01 Šc/II Jazyk španělský c/II (středně pokročilí) 1 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0118/01 LVK1 Letní výcvikový kurz 1.ročník 1 Za 0 t+1 t 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-2703/01 AKU Akustika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 717-2920/02 FYII Fyzika II – elektřina, magnetismus, elektromagnetické pole 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 717-2915/01 LCFI Laboratorní cvičení z Fyziky I 2 KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 470-8722/01 MA2NT Matematická analýza II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 717-2704/01 SM Speciální materiály 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 330-0314/01 ZakPP Základy pružnosti a pevnosti 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/02 Etika Etika 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0103/25 FIL Filozofie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0506/14 IPK Interpersonální komunikace 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2243/01 Ab/III-USP Jazyk anglický b/III pro USP (mírně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2247/01 Ac/III-USP Jazyk anglický c/III pro USP (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2847/01 Fc/III Jazyk francouzský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2447/01 Nc/III-USP Jazyk německý c/III pro USP (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2647/01 Rc/III-USP Jazyk ruský c/III pro USP (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2747/01 Šc/III Jazyk španělský c/III (středně pokročilí) 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0303/25 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0510/02 PS IP G Psychologie a interpersonální komunikace 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0511/02 PsychBez Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0605/25 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/22 ZP Základy práva 2 Zk 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-2763/01 STL Sazba textů v systému LaTeX 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2. ročník A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0221/01 ZVK2 Zimní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-2930/01 FIII Fyzika III - optika 2 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 717-2940/01 FIV Fyzika IV – Atomová a jaderná fyzika 2 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 717-2714/01 FTE Fyzika tekutin 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-2925/01 LCFII Laboratorní cvičení z Fyziky II 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 516-0842/01 ZDD Základy defektoskopie a diagnostiky 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2244/01 Ab/IV-USP Jazyk anglický b/IV pro USP (mírně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2248/01 Ac/IV-USP Jazyk anglický c/IV pro USP (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2848/01 Fc/IV Jazyk francouzský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2448/01 Nc/IV-USP Jazyk německý c/IV pro USP (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2648/01 Rc/IV-USP Jazyk ruský c/IV pro USP (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-2748/01 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (středně pokročilí) 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 636-0501/02 KOV I Kovy I 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 342-0330/01 MSH Mechanika sypkých hmot 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 717-2741/01 RD Rentgenové diagnostické metody 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 717-2742/01 AKU Ultrazvukové diagnostické metody 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0843/01 ZS Zpracování signálů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0222/01 LVK2 Letní výcvikový kurz 2. ročník 2 Za 0 t+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2. ročník B 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-2707/01 DIZ Detektory ionizujícího záření 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-2709/01 ETMI Experimentální technika v materiálovém inženýrství 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 717-2716/01 KVF Kvantová fyzika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-2935/01 LCFIII Laboratorní cvičení z Fyziky III a IV 3 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 717-2781/01 SBP Seminář k bakalářské práci I 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 717-2708/01 ZOD Základy optické diagnostiky 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-2743/01 MDM Magnetické diagnostické metody 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-2744/01 NM Nekovové materiály 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 717-2974/01 TV Tenké vrstvy 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 330-0504/01 TPL Teorie plasticity 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3. ročník A 3 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-0300/01 ZVK3 Zimní výcvikový kurz 3. ročník 3 Za 0 t+1 t 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 717-2713/01 FPL Fyzika pevných látek 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 717-2783/01 OS Oborový seminář 3 Za 0+6 7 čeština
Výběr v OSP 717-2780/01 OE Odborná exkurze 3 Za 0 t+2 t 2 čeština
Výběr v OSP 717-2750/01 PFD Praktikum z fyzikální diagnostiky 3 KlZap 0+8 8 čeština
Výběr v OSP 717-2782/01 SBP Seminář k bakalářské práci II 3 Za 0+6 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3. ročník B 3 Za 0+2 0 čeština