Studijní plán – USP / N3969 / 3907T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programN3969 – Technologie procesů v energetice
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor3907T013 – Technologie procesů v energetice
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9350-3004/01 FCH II Fyzikální chemie II 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 361-0501/04 PTH Přenos tepla a hmoty 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 361-0527/01 SÚzTM Speciální úlohy z termomechaniky 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0520/01 VoH Vodní hospodářství v energetice 1 KlZap 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0500/03 CHZ_M Chladicí zařízení a tepelná čerpadla 1 KlZap 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0314/04 PME Provozní měření v energetice 1 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 9350-3006/01 SLU I Speciální laboratorní úlohy I 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 541-0130/02 VEP Vedlejší energetické produkty 1 KlZap 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9350-3003/01 FCH I Fyzikální chemie I 1 ZaZk 3+2 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0550/03 EVB Energetické využití biomasy a odpadů 1 ZaZk 2+2 5 angličtina
Výběr v OSP 361-0505/05 PK1 Parní kotle I 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-3010/01 PI Procesní inženýrství 1 ZaZk 3+3 5 čeština
Výběr v OSP 361-0510/03 TT Turbíny 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9350-3005/01 LEVO Laboratoře energetického využití odpadů 1 KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0546/06 MPsPT Modelování proudění s přenosem tepla 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0528/01 SLU2 Speciální laboratorní úlohy II 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 345-0538/01 ST Strojírenské technologie 1 KlZap 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 470-8747/01 UPZS Úvod do pravděpodobnosti a základy statistiky 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 617-2004/02 ZACh Základy analytické chemie 1 KlZap 2+3 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0519/05 AHE Akumulace a hospodaření s energiemi 1 Za 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 361-0536/05 JEZ Jaderně energetická zařízení 1 Za 3+1 2 čeština
Výběr v OSP 619-3013/01 LPI 1 Laboratoř procesního inženýrství I 1 Za 0+3 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 9350-3002/01 DS I. Diplomový seminář I 2 Za 0+6 7 čeština
Výběr v OSP 361-0507/03 KVC Kompresory, ventilátory a čerpadla 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0514/06 TRE Teplárenství a rozvody energie 2 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 9350-3007/01 UCV Úprava a čištění vzdušin 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-3009/01 MMŽP Metody monitorování životního prostředí 2 KlZap 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 361-0515/04 PREZ Provoz a regulace energetických zařízení 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 619-3015/01 RI Reaktorové inženýrství 2 KlZap 3+3 4 čeština
Výběr v OSP 361-0544/06 TP Technika prostředí 2 KlZap 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 410-8203/01 VPEE Výroba a přenos elektrické energie 2 KlZap 2+2 3 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-3012/01 CHIP Chemicko-inženýrský projekt 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 617-3011/01 MCHTP Modelování chemicko-technologických procesů 2 KlZap 2+3 2 čeština
Výběr v OSP 361-0524/03 SE&FC Solární energie a palivové články 2 Za 3+2 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0700/02 DP Diplomová práce 2 Za 0+4 10 čeština
Výběr v OSP 9350-3001/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+8 8 čeština
Výběr v OSP 361-0529/01 DS2 Diplomový seminář II 2 Za 0+8 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-3014/01 LPI II Laboratoř procesního inženýrství II 2 KlZap 0+6 2 čeština
Výběr v OSP 361-0572/06 MaPDČ Materiály a pevnostní dimenzování energetických zařízení 2 KlZap 2+1 4 čeština