Studijní plán – HGF / P2116 / 2102V009 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2017/2018Studijní programP2116 – Nerostné suroviny (čtyřleté)
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102V009 – Úpravnictví
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Úpravnictví - předměty PV doktorské st., kombinovaná - 4 leté (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0915/02 AVH Antropogenní vlivy v hydrosféře Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0967/02 AEOB Aplikovaná ekologie a ochrana biosféry Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0905/02 ACHU Aplikovaná chemie /pro úpravnictví/ Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0908/02 BČOV Biologické čištění odpadních vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0907/02 BMNS Biologické metody zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0902/02 ČOV Čištění odpadních vod Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0979/01 FNSO Flotace nerostných surovin a odpadů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0974/01 FPTV Fyzikální a chemické procesy a výpočty v technologii vody Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0904/02 HSO Hospodaření s odpady Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 541-0997/02 HGF Hydrochemie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0990/01 CHP Chemické procesy zpracování surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0940/02 IMCH Instrumentální metody chemické analýzy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0951/03 MSAD Matematická statistika a analýza dat Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0941/02 MMA Metody mineralogické analýzy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0975/01 MBTV Mikrobiologie v technologii vody Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0937/02 PHVA Partikulární hmoty, vybrané aplikace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0967/02 PPZS Pomocné procesy při zpracování surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 617-0929/02 PTDML Procesy tepelné degradace makromolekulárních látek Zk 2 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0962/02 PÚP Připravné úpravnické procesy Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0938/04 SZUVA Strojní zařízení úpraven, vybrané aplikace Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0968/02 STPL Struktura a textura pevných látek Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0949/02 TRO Technologie recyklace odpadů Zk 20 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0968/02 TÚU Technologie úpravy uhlí Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0985/01 TaMRP Teorie a modelování rozdružovacích procesů Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0969/02 TZNS Tepelné zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0972/01 UV Úprava vody Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0961/02 ÚTA Úpravnická technologická analýza Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 342-0936/02 HGF Vlastní doprava, skladování a balení sypkých hmot Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 546-0980/01 ZVK Zpracování a využití kalů z úpravy a čištění vod Zk 20 h/s+0 10 čeština

P - cizí jazyk - doktorandi - kombinovaná (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

Úpravnictví - předměty P doktorské st., kombinovaná - 4 leté (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 542-0991/01 TZNS Technologie zpracování nerostných surovin Zk 20 h/s+0 10 čeština