Studijní plán – USP / N3943 / 3906T006 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2017/2018Studijní programN3943 – Mechatronika
FakultaUniverzitní studijní programyStudijní obor3906T006 – Mechatronické systémy
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-8702/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 1+0 1 angličtina
Výběr v OSP 470-4109/04 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 352-0502/05 MaST Měřicí a senzorová technika 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 460-8701/02 CPP Programování v C/C++ 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 430-8741/02 SPT Spínací polovodičová technika 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 352-0545/02 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 3+3 6 angličtina

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0515/02 APLME Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 354-0500/04 CADII CAD II 1 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 352-0546/02 IaSS Identifikace a simulace systémů 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 430-8743/02 MŘS Mikropočítačové řídicí systémy 1 ZaZk 2+3 5 angličtina
Výběr v OSP 352-0509/02 SPI Semestrální projekt I 1 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 338-0541/03 TPaS Tekutinové prvky a systémy 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-8705/02 VRŘA Vývoj a realizace řídicích algoritmů 1 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 352-0507/04 ZprS Zpracování signálů 1 ZaZk 3+2 5 angličtina

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 430-8751/02 ERP Elektrické regulované pohony 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 450-8706/02 NŘS Návrh řídicích systémů 2 ZaZk 2+2 6 angličtina
Výběr v OSP 450-8707/02 NMŘMS Nekonvenční metody řízení mechatronických systémů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 354-0503/04 RaM Roboty a manipulátory 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 352-0547/03 ŘTP Řízení tekutinových pohonů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 352-0511/03 SPII Semestrální projekt II 2 Za 0+6 6 angličtina
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0303/31 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 angličtina
Výběr v OSP 711-0605/33 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0549/03 RTOS Real-time systémy v mechatronice 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 352-0556/03 ŘSvS Řídicí systémy ve strojírenství 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 430-4206/02 SPMV Servopohony malých výkonů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0518/04 DProj Diplomový projekt 2 KlZap 0+22 18 angličtina
Výběr v OSP 354-0009/03 PMS Projektování mechatronických systémů 2 ZaZk 2+2 4 angličtina
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0551/02 PPMvM Počítačová podpora měření v mechatronice 2 KlZap 2+2 4 angličtina
Výběr v OSP 352-0550/02 PMAŘ Pokročilé metody automatického řízení 2 ZaZk 2+2 4 angličtina