Studijní plán – FAST / P3655 / 3607V035 / - / D / P / Ostrava / en

Akademický rok2017/2018Studijní programP3655 – Stavební inženýrství
FakultaFakulta stavebníStudijní obor3607V035 – Geotechnika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
GEO - English (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0904/04 AG Aplikovaná geomechanika Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 223-0005/02 DSHESV Druhotné suroviny z hornictví, hutnictví, energetiky a stavební výroby Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0919/04 EG Environmentální geotechnika Zk 2+0 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0922/04 GMP Geofyzikální metody průzkumu Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0915/04 GGS Geotechnika a geotechnické stavby Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0924/04 HO Hydrogeologie a odvodňování Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0903/04 IG Inženýrská geologie Zk 2 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0910/04 IKHM Inženýrská klasifikace hornin. masívu Zk 2 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0926/02 MFMvG Matematické a fyzikální modelování v geotechnice Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0928/02 MH Mechanika hornin Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0916/04 MPKDS Mechanika podzemních konstrukcí Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0927/02 MZ Mechanika zemin Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0906/04 MIAG Monitoring a inver. analýza v geotechnice Zk 10 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0914/04 PS Podzemní stavitelství Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0913/04 SZSO Seismické zatížení stavebních objektů Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 228-0904/06 SABS Spolehlivost a bezpečnost staveb Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0905/04 SSSPS Stabilita svahů a sanace poruch svahů Zk 10 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0925/04 SZZJ Stabilita základů a základových jam Zk 10 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0912/04 TRHPO Technologie ražení a hloubení podzemních objektů Zk 2 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0902/04 TG Teoretická geomechanika Zk 2 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0909/04 UVHZ Úprava vlastností hornin a zemin Zk 2 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 224-0907/04 ZS Zakládání staveb Zk 10 h/s+0 10 angličtina