Studijní plán – FMT / N3923 / 3911T036 / - / N / P / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programN3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T036 – Progresivní technické materiály
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Progresivní technické materiály (NMS) (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3001/02 FPn Fázové přeměny 1 ZaZk 3+3 7 angličtina
Výběr v OSP 636-3002/02 FPLn Fyzika pevných látek 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 637-3001/02 PM Prášková metalurgie 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3004/02 DPMn Degradační procesy materiálů 1 ZaZk 3+3 7 angličtina
Výběr v OSP 637-3004/02 PSMMI Počítačová simulace a modelování v materiálovém inženýrství 1 ZaZk 2+3 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3012/03 DS I n Diplomový seminář I 2 Za 0+6 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3010/02 PIn Povrchové inženýrství 2 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 637-3002/02 PgM Progresivní materiály 2 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3011/02 SFAn Strukturně fázová analýza 2 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3017/02 DS II n Diplomový seminář II 2 Za 0+15 20 angličtina
Výběr v OSP 634-3001/02 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 angličtina

PV 1R - Progresivní technické materiály (NMS) (povinně volitelný)Min. kreditů: 28Min. předmětů: 5
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-3625/01 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 330-3001/02 AM Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3003/02 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3005/02 LMn Lomová mechanika 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 637-3005/02 TSS Technologie speciálních slitin 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 637-3010/02 UVK Ušlechtilé a vzácné kovy 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 637-3006/02 MJT Materiály pro jadernou techniku 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3006/02 MNTAn Materiály pro náročné technické aplikace 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 637-3008/02 MČK Metalurgie čistých kovů 1 ZaZk 3+3 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3007/02 MSPPMn Modelování a simulace procesů poškození materiálů 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3009/02 MMTZn Moderní metody tepelného zpracování 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 637-3009/02 NM Nanomateriály 1 ZaZk 3+2 6 angličtina
Výběr v OSP 636-3008/02 SZMn Speciální zkušební metody 1 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 633-3011/02 TSNK Tváření a slévárenství neželezných kovů 1 ZaZk 2+2 6 angličtina

PV 2R - Progresivní technické materiály (NMS) (povinně volitelný)Min. kreditů: 15Min. předmětů: 3
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-3007/02 BiM Biokompatibilní materiály 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3013/02 DKCaJRSn Design konstrukčních částí a jejich řízeného stárnutí. 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 637-3003/02 MpEM Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3016/02 MSPn Materiály pro speciální použití 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3014/02 NavMatn Návrh materiálu 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 637-3014/02 RNžK Recyklace neželezných kovů 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3015/02 SMOn Spojování materiálů a obrábění 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 637-3013/02 KŽP Kovy a životní prostředí 2 ZaZk 3+2 5 angličtina
Výběr v OSP 636-3018/02 UECn Úvod do expertizní činnosti 2 ZaZk 2+3 5 angličtina

V 1R - Progresivní technické materiály (NMS) (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3501/03 EKRR/I Ekonomické a kulturní reálie Ruska I 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-3101/04 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 713-3401/02 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3400/02 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 712-3502/03 EKRR/II Ekonomické a kulturní reálie Ruska II 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 712-3102/04 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 angličtina
Výběr v OSP 713-3444/02 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3402/02 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 angličtina

V 2R - Progresivní technické materiály (NMS) (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/02 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3500/02 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 angličtina
Výběr v OSP 713-3602/02 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 angličtina