Studijní plán – FMT / N3923 / 3911T033 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911T033 – Recyklace materiálů
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3001/01 FPn Fázové přeměny 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 636-3003/01 FyzMet Fyzikální metalurgie 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-3030/01 MRT Moderní recyklační technologie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-3010/01 UVK Ušlechtilé a vzácné kovy 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-3625/02 AM Aplikovaná matematika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 636-3002/01 FPLn Fyzika pevných látek 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-3001/01 PM Prášková metalurgie 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-3005/01 TSS Technologie speciálních slitin 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-3101/01 A-Fir./I Firemní angličtina I 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 637-2037/01 RNM Recyklace nekovových materiálů 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 713-3401/01 TVM1NA Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující A 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3400/01 ZVKM1N Zimní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/01 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 1 Za 0+2 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-2002/03 MS Matematická statistika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3034/01 OS Oborový seminář 1 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 617-2019/01 OCh Organická chemie 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 637-3032/01 ReSO Recyklace specifických odpadů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 617-3008/01 TPM Technologie polymerních materiálů 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-3008/01 MČK Metalurgie čistých kovů 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-2006/01 MKA Metody klasické analýzy 1 ZaZk 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 618-3022/01 SSNK Slévárenství slitin neželezných kovů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-3103/01 ÚAOTK Úvod do anglické obchodní a technické korespondence 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-3102/01 A-Fir./II Firemní angličtina II 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-3444/01 LVKM1N Letní výcvikový kurz FMT 1.roč.navazující 1 Za 0+1 t 0 čeština
Výběr v OSP 637-2036/01 RKM Recyklace kovových materiálů 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 713-3402/01 TVM1NB Tělesná výchova FMT 1. ročník navazující B 1 Za 0+2 0 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-3031/01 Bt Biotechnologie 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 637-3035/01 DiS I Diplomový seminář I 2 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 637-3033/01 EMR Elektrotechnické materiály a recyklace 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-2007/01 MIA Metody instrumentální analýzy 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 637-3002/01 PgM Progresivní materiály 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-3000/01 KPO Koroze a protikorozní ochrana 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 616-2001/02 NsO Nakládání s odpady 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 637-2035/01 NžK Neželezné kovy 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 639-3006/04 DOE Plánování experimentů 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3601/01 TVM2NA Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující A 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 713-3500/01 ZVKM2N Zimní výcvikový kurz FMT 2.roč.navazující 2 Za 0+1 t 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 637-3036/01 DiS II Diplomový seminář II 2 Za 0+15 20 čeština
Výběr v OSP 637-3013/01 KŽP Kovy a životní prostředí 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 634-3001/01 ME Manažerská ekonomika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-3602/01 TVM2NB Tělesná výchova FMT 2. ročník navazující B 2 Za 0+2 0 čeština