Studijní plán – FMT / P3924 / - / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programP3924 – Materiálové vědy a inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Cizí jazyk - doktorandi (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/02 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/02 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/02 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/02 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/02 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 čeština

Vybírá se jeden jazyk z dané nabídky.

PV - Odborné předměty MVI (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0924/02 DPKM Degradační procesy konstrukčních materiálů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0912/02 FM Fyzikální metalurgie Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0940/02 FPF Fyzika pevné fáze Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/04 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0917/02 KPO Koroze a protikorozní ochrana Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0935/02 KTM Kovové technické materiály Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 619-0904/01 MMPJ Matematické metody v přenosových jevech Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/01 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0902/02 MČK Metalurgie čistých kovů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0936/02 MZTM Metody zkoušení technických materiálů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0937/02 MMSFA Moderní metody strukturně fázové analýzy Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0938/02 NTM Nekovové technické materiály Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 633-0902/02 PLKD Plasticita kovů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0908/01 PM Prášková metalurgie Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0930/05 SZED Statistické zpracování experimentálních dat Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 637-0905/02 SVNK Struktura a vlastnosti neželezných kovů Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0920/02 TFP Teorie fázových přeměn Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/05 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0939/02 VaÚPM Vlastnosti a úprava povrchů materiálu Zk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 636-0941/02 VKMTF Vybrané kapitoly z moderní technické fyziky Zk 2+0 10 čeština

Vybírá se pět předmětů z dané nabídky.