Studijní plán – FMT / B3923 / 3911R036 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programB3923 – Materiálové inženýrství
FakultaFakulta materiálově-technologickáStudijní obor3911R036 – Progresivní technické materiály
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-2001/01 CH I. Chemie I. 1 ZaZk 22 h/s+0 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 714-2665/01 M I Matematika I 1 ZaZk 22 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 638-2001/01 PT1 Počítačová technika I 1 Za 4 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 636-2001/01 USMM Úvod do studia materiálů a metalurgie 1 ZaZk 14 h/s+0 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2155/01 Ac/I-FMT Jazyk anglický c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2855/01 Fc/I Jazyk francouzský c/I (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2355/01 Nc/I-FMT Jazyk německý c/I pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2555/01 Rc/I-FMT Jazyk ruský c/I (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2755/01 Šc/I Jazyk španělský c/I (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2203/01 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2103/01 FIL Filozofie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2303/01 Polit Politologie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2501/01 PSYCH I Psychologie I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2605/01 SOC Sociologie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2479/01 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8610/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 617-2002/01 CH II. Chemie II. 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-2666/01 M II Matematika II 1 ZaZk 20 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 636-2002/01 NOM Nauka o materiálech 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 638-2002/01 PGZD Počítačová grafika a zpracování dat 1 ZaZk 4 h/s+12 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2203/01 DVT Dějiny vědy a techniky 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2103/01 FIL Filozofie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2303/01 Polit Politologie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2501/01 PSYCH I Psychologie I 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2605/01 SOC Sociologie 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-2479/01 ZP Základy práva 1 Za 10 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 712-2156/01 Ac/II-FMT Jazyk anglický c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2856/01 Fc/II Jazyk francouzský c/II (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2356/01 Nc/II-FMT Jazyk německý c/II pro FMT (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2556/01 Rc/II-FMT Jazyk ruský c/II (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2756/01 Šc/II Jazyk španělský c/II (komb.st.) 1 Za 0+6 h/s 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 480-8620/02 FYII Fyzika II 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 619-2001/01 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 636-2003/01 SaVPLn Struktura a vlastnosti pevných látek 2 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 639-2013/01 ZAS Základy aplikované statistiky 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 330-2001/01 ZakPP Základy pružnosti a pevnosti 2 ZaZk 18 h/s+0 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2157/01 Ac/III-FMT Jazyk anglický c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2857/01 Fc/III Jazyk francouzský c/III (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2357/01 Nc/III-FMT Jazyk německý c/III pro FMT (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2557/01 Rc/III-FMT Jazyk ruský c/III (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2757/01 Šc/III Jazyk španělský c/III (komb.st.) 2 Za 0+6 h/s 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-2004/01 MSSn Metody studia struktury 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-2014/01 OPn Oborová praxe 2 Za 0+2 t 2 čeština
Výběr v OSP 619-2002/02 TTP Teorie technologických procesů 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 636-2005/01 ZaklTZ Základy tepelného zpracování 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-2002/01 ZVNK Základy výroby neželezných kovů 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-2006/02 ZMaDn Zkoušení materiálů a defektoskopie 2 ZaZk 12 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-2158/01 Ac/IV-FMT Jazyk anglický c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0 h/s+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2858/01 Fc/IV Jazyk francouzský c/IV (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2358/01 Nc/IV-FMT Jazyk německý c/IV pro FMT (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2558/01 Rc/IV-FMT Jazyk ruský c/IV (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 712-2758/01 Šc/IV Jazyk španělský c/IV (komb.st.) 2 ZaZk 0+6 h/s 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-2009/01 BS I n Bakalářský seminář I 3 Za 0+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 637-2003/01 KMII Kovové materiály II-Neželezné kovy a slitiny 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 636-2007/01 KMIn Kovové materiály I – oceli a litiny 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 618-2008/01 MT Metalurgické technologie 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 636-2008/01 ZDPn Základy degradačních procesů 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 634-2001/01 ZE Základy ekonomiky 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 639-2015/01 ZMK Základy managementu kvality 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 636-2010/01 ZTNn Základy technické normalizace 3 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-2012/01 BS II n Bakalářský seminář II 3 Za 0+25 h/s 15 čeština
Výběr v OSP 636-2011/01 KKPn Keramika, kompozity, polymery 3 ZaZk 18 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 637-2004/01 MpE Materiály pro elektrotechniku 3 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 637-2005/01 RM Recyklace materiálů 3 ZaZk 14 h/s+0 4 čeština