Study plan – FS / N2301 / 2301T013 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2018/2019Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2301T013 - Robotics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Robotika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 354-0500/03 CADII CAD II 1 GC 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0509/03 ŘSSR Control Systems of Service Robots 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0502/02 MKM Design Methodology in Mechatronics 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0508/03 SRS Service Robots and Systems 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 354-0510/07 SP II Term Project II 1 GC 0+6 6 Czech
PSP selection 354-0505/02 CAD3 CAD III 1 GC 2+3 5 Czech
PSP selection 338-0541/02 TPaS Fluid Elements and Systems 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 354-0507/03 PŘS Industrial Control Systems 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 354-0501/02 MECHT Mechatronics 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 340-0569/02 PvSKA Plastics in engineering industry and vehicles design 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0504/06 PPRTP Projection and Operation of Robot Work Cells 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0519/03 CADIV CAD IV 2 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 330-0505/01 MKP I FEM I 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0511/03 LB II Laboratory practise II 2 GC 0+6 7 Czech
PSP selection 338-0545/02 MoSi Modeling and Simulation of Fluid Systems 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0503/05 RaM Robots and Manipulators 2 CrEx 4+2 8 Czech
PSP selection 354-0520/02 BIOR Biorobotics 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 354-0560/01 DP Diploma Project 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 354-0512/02 PoRo Drives of Robots 2 CrEx 2+2 4 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Mechatronika
- Roboty a manipulátory

Povinně volitelné předměty:*)
- Projektování a provoz RTP
- Průmyslové řídící systémy
- Servisní roboty a systémy

*) Student si volí jeden předmět.

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 2+1 2 Czech

V - Robotika (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 420-4008/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech

V - Cizí jazyk pro FS (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-3501/01 EKRR/I Economic and Cultural Life and Institutions of Russia I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0403/01 NOK-I Professional German Conversation I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3502/01 EKRR/II Economic and Cultural Life and Institutions of Russia II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0404/01 NOK-II Professional German Conversation II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3101/01 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 712-3102/01 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 3 Czech

V - repetitorium - Ma IV. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0333/03 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 714-0321/01 PDR Partial Differential Equations 1 CrEx 2+1 4 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/01 RV Rationalization of Production 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0660/03 VPzKZV Selected lectures from the construction of racing vehicles 2 GC 3+0 2 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 1+3 3 Czech

V - Zahraniční studijní pobyty (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0501/01 ZaSPo Foreign study stay 1 GC 0+0 5 English
PSP selection PSP selection 300-0601/01 ZaSPProj Foreign Study Stay 2 GC 0+0 5 English