Studijní plán – FS / N2301 / 3901T003 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3901T003 – Aplikovaná mechanika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Aplikovaná mechanika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 330-0509/01 APDYN Aplikovaná dynamika 1 ZaZk 18 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 330-0513/01 EMA Experimentální modální analýza 1 ZaZk 8 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 228-0309/01 MK Mechanika konstrukcí 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 330-0510/01 MEST Mechanika soustav těles 1 ZaZk 18 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0507/01 EP Experimentální pružnost 1 ZaZk 4 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0502/01 MKP MKP a MHP 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 330-0512/01 MKPII MKP II 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0546/01 MPsPT Modelování proudění s přenosem tepla 1 ZaZk 12 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0569/02 PvSKA Plasty ve strojírenství a konstrukci automobilů 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0501/01 TP Teorie pružnosti 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 470-8341/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 10 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 330-0519/01 AKUME Akustická měření 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 330-0518/01 OPTMS Optimalizace mechanických soustav 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 342-0659/01 Sp Spolehlivost 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0504/01 TPL Teorie plasticity 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0506/01 VUzPaP Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 330-0503/01 ZLM Základy lomové mechaniky 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 330-0517/01 APMKP Aplikace MKP 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0520/01 Creep Creep a teplotní namáhání 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 330-0521/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+36 h/s 20 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Aplikovaná dynamika
- Teorie pružnosti

Povinně volitelné předměty:*)
- Výpočtové metody
- Základy lomové mechaniky
- Technická měření a experimentální metody

*) Student si volí jeden předmět.

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 354-0524/04 RT Robotika 1 KlZap 8 h/s+8 h/s 4 čeština

PV - společenské vědy - 2. roč. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0522/06 Kom Dov Komunikační dovednosti 2 KlZap 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 711-0505/04 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0609/05 ZSCH Základy společenského chování - etiketa 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština

V - společné pro program (mimo dopravu) (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0519/03 PS Procesní systémy 1 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0525/02 RV Racionalizace výroby 1 KlZap 12 h/s+2 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 714-0333/04 RzMIV Repetitorium z Matematiky IV 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 354-0500/02 CADII CAD II 2 KlZap 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0544/02 PP Programovací prostředky 2 KlZap 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 ZaZk 4 h/s+6 h/s 3 čeština