Study plan – FS / N2301 / 3902T004 / - / N / K / Ostrava / cs

Academic year2018/2019Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3902T004 – Automatic Control and Engineering Informatics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyPart-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Automatické řízení a inženýrská informatika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0501/01 AI Aplied Informatics 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0516/01 TAŘ Automatic Control Theory 1 CrEx 14 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0504/01 PS Computer Systems 1 GC 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0556/01 ŘSvS Control Systems in Engineering 1 GC 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0502/04 MaST Measurement and Sensor Devices 1 CrEx 12 H/S+8 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0506/01 PAŘ Automatic Control Devices 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0521/02 IS Information Systems 1 GC 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0553/01 Nonlinear Control 1 CrEx 10 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0508/02 OSaP Operation Systems and Programming 1 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0507/01 ZprS Signal Processing 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0546/01 IaSS Systems Identification and Simulation 1 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0509/01 SPI Term Project I 1 Cr 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 352-0547/01 ŘTP Control of fluid actuators 2 CrEx 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0526/02 MS Microelectronic Systems 2 GC 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0510/01 OS Optimization 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 6 Czech
PSP selection 352-0522/03 NPS Process Systems Design 2 GC 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0552/01 TD Technical Diagnostics 2 CrEx 12 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0511/01 SPII Term Project II 2 Cr 0+10 H/S 3 Czech
PSP selection 352-0555/01 TPS Computers Network Technology 2 GC 10 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 352-0518/02 DProj Diploma Project 2 GC 0+24 H/S 20 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:

Povinné předměty:
- Teorie automatického řízení
- Prostředky automatického řízení

Povinně volitelné předměty:*)
- Řízení mechatronických systémů
- Simulace a identifikace systémů
- Informační technologie v řízení procesů

*) Studenti si volí jeden předmět.

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/02 MIV Mathematics IV 1 CrEx 16 H/S+4 H/S 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 8 H/S+8 H/S 4 Czech

PV - Automatické řízení a inženýrská informatika (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0549/02 RTOS Real-Time Systems in Mechatronics 2 GC 10 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0530/04 SPT Special Programme Techniques 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0554/01 AvP Automation and Practice 2 GC 12 H/S+4 H/S 3 Czech
PSP selection 354-0512/05 PoRo Drives of Robots 2 GC 6 H/S+6 H/S 3 Czech

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 0+8 H/S 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 8 H/S+0 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 8 H/S+0 2 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/02 RV Rationalization of Production 1 GC 12 H/S+2 H/S 2 Czech
PSP selection 714-0333/04 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 12 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 14 H/S+4 H/S 4 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 4 H/S+6 H/S 3 Czech