Study plan – FS / N2301 / 2303T002 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2018/2019Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303T002 - Mechanical Engineering Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Strojírenská technologie (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0526/03 TK Technological Principles of Design 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0501/01 TO Theory of Machining 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 345-0501/03 TTP Theory of Technological Processes 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 346-0504/05 KVN Tools Construction and Production 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0504/01 PVP Manufacturing Process Design 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 346-0502/01 RKaM Quality Control and Metrology 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0503/03 TTv Theory of Metal Forming 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 345-0502/01 TS Theory of Welding 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 346-0506/01 MP Assembling Works and Automatization of Assembling Works 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0507/01 KVP Construction and Production of Fixtures 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0505/03 PVS Manufacturing System Design 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 345-0515/01 ŘV Operations Management 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0509/01 NTS Special Technology of Welding 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0508/05 TPI Technology of Surface Engineering 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0532/01 DP Diploma Project I 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 346-0519/01 DP II Diploma Project II 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 346-0503/01 VSO Production Machine Tools 2 GC 2+2 4 Czech

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, a to podle katedry, na které má zadanou závěrečnou práci.


Předměty státní závěrečné zkoušky:

- Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství
- Svařování
- Tváření
- Řízení výroby a projektování
- Výrobní stroje obráběcí
- Řízení kvality a metrologie
- Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů
- Teorie a technologie obrábění

Student si volí 3 předměty, z toho pouze jeden podle tématu závěrečné práce.

P - společná matematika, robotika - 1.roč. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 354-0524/04 RT Robotics 1 GC 2+2 4 Czech

PV - Strojírenská technologie - 1. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0523/01 CAM CAM Systems in Machining 1 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 346-0521/03 SEMO Special and Experimental Methods in Machining 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0506/01 NSMTP Unconventional Engineering Materials and Heat Treatment 1 GC 2+2 4 Czech

PV - Strojírenská technologie - 2. roč. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0522/01 PPO Computer Aided Manufacturing 2 GC 1+3 4 Czech
PSP selection 345-0507/01 TaNMT Ductility of Metals and Unconventional Forming Processes 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0536/01 DPx Diploma practice 2 GC 0+14 D 4 Czech
PSP selection 345-0530/03 VMS Numerical Methods in Welding 2 GC 0+3 4 Czech
PSP selection 346-0508/01 NMO Unconventional Methods of Machining 2 GC 2+2 4 Czech

Předmět "Diplomová praxe" si student vyjednává v podniku sám, praxe je vázána na zadání tématu diplomové práce z podniku. Při zapsání předmětu si student sjedná individuální studijní plán.

PV - společenské vědy - 2. roč. (Choice-compulsory)Min. předmětů: 1
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 711-0522/06 Kom Dov Communication Skills 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0609/05 ZSCH Fundamentals of Social Manners - Etiquette 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0505/04 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 711-0527/02 SS Soft Skills I 2 GC 2+1 2 Czech

V - Strojírenská technologie - 1.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0001/01 AdTech Additive Manufacturing 1 GC 2+2 4 Czech

V - repetitorium - Ma IV. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 714-0333/03 RzMIV Compendium of Mathematics IV 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 714-0321/01 PDR Partial Differential Equations 1 CrEx 2+1 4 Czech

V - Cizí jazyk pro FS (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-3501/01 EKRR/I Economic and Cultural Life and Institutions of Russia I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0403/01 NOK-I Professional German Conversation I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3502/01 EKRR/II Economic and Cultural Life and Institutions of Russia II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0404/01 NOK-II Professional German Conversation II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-3101/01 A-Fir./I Company English I Cr 0+2 3 Czech
PSP selection 712-3102/01 A-Fir./II Company English II Cr 0+2 3 Czech

Physical education (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0400/01 ZVK4 Basic Winter Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0401/01 NTV4ZS Physical education 1.master degree A 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0444/01 LVK4 Basic Summer Sports Course 1.master degree 1 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0402/01 NTV4LS Physical education 1.master degree B 1 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0500/01 ZVK5 Basic Winter Sports Course 2.master degree 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0601/01 NTV5ZS Physical education 2. master degree A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0602/01 NTV5LS Physical education 2. master degree B 2 Cr 0+2 0 Czech

V - společné pro program (mimo dopravu) (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0519/03 PS Process Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection PSP selection 345-0525/01 RV Rationalization of Production 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 354-0500/02 CADII CAD II 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0544/02 PP Programming Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0660/03 VPzKZV Selected lectures from the construction of racing vehicles 2 GC 3+0 2 Czech
PSP selection 338-0527/02 Turbu Turbulence 2 CrEx 1+3 3 Czech

V - Zahraniční studijní pobyty (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 300-0501/01 ZaSPo Foreign study stay 1 GC 0+0 5 English
PSP selection PSP selection 300-0601/01 ZaSPProj Foreign Study Stay 2 GC 0+0 5 English