Studijní plán – FS / P2346 / 2303V002 / - / D / P / Ostrava / en

Akademický rok2018/2019Studijní programP2346 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303V002 – Strojírenská technologie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyangličtina
Konzultační střediskoOstrava
PV - Strojírenská technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0905/03 EVMT Experimentální a výpočetní metody ve tváření Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0903/03 EMO Experimentální metody v obrábění Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0904/03 KONP Konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 330-0903/02 MKPME MKP v mechanice Zk 2+2 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0920/03 OaESV Organizace a ekonomika stroj. výroby Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0908/03 PPPO Počítačová podpora procesu obrábění Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0918/03 PVSD Projektování výrobních systémů Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0907/03 SMŘK Strojírenská metrologie a řízení kvality Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0912/03 SNM Strojírenské a nekonvenční materiály Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0919/03 SRJ Systémy řízení jakosti Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0927/03 TSvaZ Technologie svařování a zařízení Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0947/03 TaTO Teorie a technologie obrábění Zk 0+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0926/03 TaTTv Teorie a technologie tváření Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0915/03 TPaTPI Teorie povrchu a technologie povrchového inženýrství Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0906/03 TESVA Teorie svařování Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0911/03 TTPD Teorie technologických procesů Zk 25 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0921/03 TVK Tvářitelnost kovů Zk 25 h/s+0 10 angličtina

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6501/02 ALA Aplikovaná lineární algebra Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/03 IaAF Interpolace a aproximace funkcí Zk 2+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/05 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6502/02 MMMKP Matematické modelování a MKP Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6503/02 MO Metody optimalizace Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 470-6403/02 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi Zk 28 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/06 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza Zk 2+0 10 angličtina

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0948/01 ADM Akustické a diagnostické metody v technické praxi Zk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8801/02 FT Fyzika tekutin Zk 20 h/s+0 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 480-8802/02 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin Zk 20 h/s+0 10 angličtina

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/03 A-Dr. Jazyk anglický Dr. Zk 0+26 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0008/03 CJDr. Jazyk český Dr. Zk 0+2 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/03 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/03 N-Dr. Jazyk německý Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/03 R-Dr. Jazyk ruský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/03 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. Zk 0+28 h/s 10 angličtina