Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programB3908 - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R001 - Bezpečnost práce a procesů
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

Setřídit podle bloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0567/03 NoM Nauka o materiálu 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 040-0085/01 PPBOZP Právní a ostatní předpisy BOZP 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0086/01 ÚdEB Úvod do environmentální bezpečnosti 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0531/01 KM1 Krizový management I. 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 480-8020/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0432/02 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1112/01 Aa/III-FBI Jazyk anglický a/III pro FBI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1116/01 Ac/III-FBI Jazyk anglický c/III pro FBI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0558/04 ACAD Dokumentace v AutoCADu 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2.roč. A 2 Za 0+2 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0584/01 TMBI Technická měření v BI 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 040-0087/01 NLaO Nebezpečné látky a odpady 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0088/01 Exk Exkurze 2 Za 0+2 t 2 čeština
Výběr v OSP 040-0101/01 OBP Organizace bezpečnosti práce 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0505/01 BSZ Bezpečnost strojů a zařízení 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 050-0527/01 BI Bezpečnostní informatika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0528/01 EKOB Ekonomie v bezpečnosti 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0089/01 ISŘ Integrované systémy řízení 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 060-0518/02 OPZ1 Ochrana před zářením I. 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-1113/01 Aa/IV-FBI Jazyk anglický a/IV pro FBI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1117/01 Ac/IV-FBI Jazyk anglický c/IV pro FBI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2.roč. B 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0090/01 ARZH Analýza rizik závažných havárií 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0091/01 TB Technická bezpečnost 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0092/01 ZPVO Základy protivýbuchové ochrany 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0093/01 PumTox Průmyslová toxikologie 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0094/01 ZKaC Zkušebnictví a certifikace 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 714-0086/03 S Statistika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0581/03 FYZ-B Fyziologie 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0100/01 PSCBRN Případové studie CBRN 3 KlZap 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0534/01 MEKA Medicína katastrof 3 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3.roč. A 3 Za 0+2 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0590/01 SKaPB Stavební konstrukce a požární bezpečnost 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 040-0095/01 BT Bezpečnost technologií 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0096/01 BPS Bezpečnost práce ve stavebnictví 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0097/01 MPR Management pracovních rizik 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0098/01 HPaPP Hygiena práce a pracovní prostředí 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0099/01 ŘP3 Řízená praxe v oboru 3. roč 3 Za 0+1 t 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0102/01 VHnŽP Vliv havárií na životní prostředí 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0103/01 PBP Psychologie bezpečnosti práce 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0521/01 OchrO-040 Ochrana objektu 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3.roč. B 3 Za 0+2 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0525/01 ANR Analýza nebezpečí a rizik 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0526/01 PříSt Případové studie 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0551/01 SŘ-BOZO Systémy řízení BOZP 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0851/01 ŘPO Řízená praxe v oboru 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 050-0508/01 ZBP Základy bezpečnostní politiky 4 Zk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0552/01 BPvS Bezpečnost práce ve stavebnictví 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 040-0557/01 Poj Pojišťovnictví 4 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 060-0502/01 OchrO Ochrana objektu 4 ZaZk 2+2 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0527/01 BS Bakalářský seminář 4 Za 1 t+0 30 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0506/01 VKPO Vybrané kapitoly z požární ochrany 4 ZaZk 2+2 5 čeština