Studijní plán – FBI / B3908 / 3908R006 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programB3908 - Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908R006 - Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studiabakalářskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava

Setřídit podle bloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0505/01 ZTP Základy technických prostředků 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0567/03 NoM Nauka o materiálu 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 050-0531/01 KM1 Krizový management I. 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 480-8020/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 619-0403/01 ZFCHH Základy fyzikální chemie hoření a výbuchu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0432/02 Legss Veřejná správa 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-1112/01 Aa/III-FBI Jazyk anglický a/III pro FBI - začátečnická úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1116/01 Ac/III-FBI Jazyk anglický c/III pro FBI - pokročilá úroveň 2 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 050-0534/01 MEKA Medicína katastrof 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 713-0219/01 NTV2ZS Tělesná výchova 2.roč. A 2 Za 0+2 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0565/01 ZHAS Zásobování hasivy 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0584/01 TMBI Technická měření v BI 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 050-0527/01 BI Bezpečnostní informatika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0528/01 EKOB Ekonomie v bezpečnosti 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0513/02 AF Aplikovaná fyzika 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 617-0012/03 OCHCHH Organická chemie a chemie hasiv 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0506/04 NOV Nástupní odborný výcvik 2 Za 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 712-1113/01 Aa/IV-FBI Jazyk anglický a/IV pro FBI - začátečnická úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-1117/01 Ac/IV-FBI Jazyk anglický c/IV pro FBI - pokročilá úroveň 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0867/03 VTV Nepovinná praxe - Vstupní technický výcvik 2 Za 0+3 t 0 čeština
Výběr v OSP 030-0558/03 ACAD Dokumentace v AutoCADu 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 713-0220/01 NTV2LS Tělesná výchova 2.roč. B 2 Za 0+2 0 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0509/06 TAK 1 Požární taktika I. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0585/01 SK Stavební konstrukce 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 030-0586/01 TPPI Technické a právní předpisy I. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 330-0014/01 TECME Technická mechanika 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 361-0035/03 STep Sdílení tepla 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0086/03 S Statistika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0514/05 TP I Technické prostředky PO I. 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0581/03 FYZ-B Fyziologie 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0859/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (1) 3 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0880/01 NP-IZSPR Nepovinná praxe u HZS - pro oblast IZS a prevence 3 Za 1 t+0 0 čeština
Výběr v OSP 030-0593/02 BPVH Bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou 3 Za 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 040-0093/01 PumTox Průmyslová toxikologie 3 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0301/01 NTV3 Tělesná výchova 3.roč. A 3 Za 0+2 0 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0587/01 OŘvPO Organizace a řízení v PO 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0592/01 PBSI Požární bezpečnost staveb I 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 040-0087/01 NLaO Nebezpečné látky a odpady 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0104/01 TaJR Technologie a jejich rizika 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 420-8021/03 EFBI Elektrotechnika (FBI) 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0542/02 KS-B Komunikační systémy v PO 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0588/01 TAK II Požární taktika II 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0589/01 ZVO Zásobování vodou 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0102/01 VHnŽP Vliv havárií na životní prostředí 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0505/04 VVV Výbušniny a účinky výbuchů 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 548-0016/12 GIS Geografické informační systémy 3 KlZap 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 713-0302/01 NTV3LS Tělesná výchova 3.roč. B 3 Za 0+2 0 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0523/01 ZPP Zjišťování příčin požárů 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0525/01 PBZ-B Požárně-bezpečnostní zařízení 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0874/01 EXK Exkurze 4 Za 0+8 d 0 čeština
Výběr v OSP 030-0875/01 PR-PREV Praxe - prevence 4 Za 0+2 d 0 čeština
Výběr v OSP 040-0525/01 ANR Analýza nebezpečí a rizik 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0536/01 BT II. Bezpečnost technologií II. 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0513/01 PBSII Požární bezpečnost staveb II. 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0518/01 TPO II Technické a právní předpisy PO II. 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 030-0526/01 ŘJ Řízení jednotek 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 040-0519/01 VHŽP Vliv havárií na ŽP 4 Za 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 050-0519/01 ZKM Základy krizového managementu 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 060-0505/01 VVV Výbušniny a účinky výbuchů 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 030-0860/01 NPHZS Nepovinná praxe u HZS (2) 4 Za 0+2 t 0 čeština
Výběr v OSP 050-0502/01 EKŘ Ekonomie krizového řízení 4 ZaZk 2+2 5 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0524/01 SemBP Seminář k bakalářské práci 4 Za 0 t+1 t 30 čeština