Studijní plán – FBI / N3908 / 3908T006 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN3908 – Požární ochrana a průmyslová bezpečnost
FakultaFakulta bezpečnostního inženýrstvíStudijní obor3908T006 – Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 619-3011/02 FCHKE Fyzikální chemie a kinetika explozí 1 Zk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0015/02 IM Inženýrská matematika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0067/02 VOBJ Větrání objektů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0080/01 IM PO Inženýrské metody v PO 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 050-0012/01 OOB-III Ochrana obyvatelstva III. 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 548-0039/04 GISPO Systémy GIS v PO 1 ZaZk 4 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 229-0154/07 TZB Technická zařízení budov 1 Zk 14 h/s+0 h/s 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0001/02 dyn Dynamika požáru 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 480-8030/01 IF Inženýrská fyzika 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0075/01 PHaN Prevence havárií a nehod 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0538/01 AMT-FBI Aplikovaná mechanika tekutin 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0063/02 DSK Dimenzování stavebních konstrukcí 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0087/02 NM Numerické metody 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 040-0015/06 PP Protivýbuchová prevence 1 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0006/02 SBS Spolehlivost bezpečnostních systémů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 040-0027/03 TNLaO Transport nebezpečných látek a odpadů 1 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0010/03 PStH Případové studie 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0083/01 MH Modelování havárií – procesy v atmosféře a reaktivních tocích 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0720/02 NumModPo Numerické modelování šíření škodlivin a požáru 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0005/03 OSK Odolnost stavebních konstrukcí 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0014/02 PrPO Projektování v PO 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 060-0016/02 NTPO-PBK Psychologie bezpečnosti a katastrof 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0013/02 SMMP Software pro matematické modelování požáru 2 KlZap 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 030-0079/03 UVS Účinky výbuchu na stavby 2 ZaZk 14 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 030-0003/02 ZMU Zdolávání mimořádných událostí 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0012/02 NP Nouzové přežití 2 KlZap 12 h/s+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 030-0011/02 SDP Seminář k diplomové práci 2 Za 0 t+1 t 30 čeština