Study plan – FEI / B2660 / - / - / B / P / Ostrava / cs

Academic year2018/2019Study programmeB2660 - Computer Systems for the Industry of the 21st. Century
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study -
Type of studyBachelorSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - PSpP (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 460-2001/02 ALG I Algorithms I 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 712-0124/01 Ab/I-FEI English Language b/I for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 470-2102/01 MA 1 Mathematical Analysis I 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 713-0012/01 TVA Physical Education A 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 480-2400/01 ZF Principles of Physics 1 GC 0+2 2 Czech
PSP selection 460-2042/01 PR I Programming I 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 420-2004/01 BvE Safety in Electrical Engineering 1 Ex 1+0 1 Czech
PSP selection 450-2003/01 SaM Sensors and Measurement 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2028/01 VI1 Virtual Instrumentation I 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2003/02 ALG II Algorithms II 1 GC 2+2 5 Czech
PSP selection 420-2028/01 TD Documentation Creation 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 712-0125/01 Ab/II-FEI English Language b/II for FEI - intermediate 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 470-2201/01 LA1 Linear Algebra 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2058/01 MRP Methodology of Problem Solving 1 GC 2+0 4 Czech
PSP selection 713-0013/01 TVB Physical Education B 1 Cr 0+2 1 Czech
PSP selection 480-2410/01 FYI Physics I 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 460-2043/01 PR II Programming II 1 GC 2+1 3 Czech
PSP selection 450-2033/01 VI2 Virtual Instrumentation II. 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 430-2201/01 EL Electronics 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-2053/01 HWP I HW Platforms I 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 470-2103/01 MA2 Mathematical Analysis II 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 460-2010/01 PJ I Programming Languages I 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2060/01 SPR1a Semestral Project 1a 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 450-2009/01 SaS Signals and Systems 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-2019/01 KYB Cybernetics 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 460-2019/01 TAMZ I Design of Applications for Mobile Devices I 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 430-2203/01 ČMT1 Digital and Microprocessor Technique I 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 450-2018/01 EM Electrical Measurements 2 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 450-2061/01 SPR1b Semestral Project 1b 2 Cr 0+4 4 Czech
PSP selection 440-2202/03 TS Telecommunication Networks 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2020/01 BS1 Bachelor Seminar Work 1 3 Cr 0+3 8 Czech
PSP selection 712-3101/02 A-Fir./I Company English I 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 460-2006/01 POS Computer Networks 3 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 450-2054/01 HWP II Hardware Platforms II 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 460-2009/02 SWI Introduction to Software Engineering 3 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 460-2015/01 SPJA Scripting Programming Languages and their Applications 3 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2021/01 BS2 Bachelor Seminar Work 2 3 Cr 0+3 8 Czech
PSP selection 712-3102/02 A-Fir./II Company English II 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 460-2040/01 PB Computer Security 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2059/01 PSSF Computer Systems for Smart Factory 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2063/01 ISTE Intelligent Systems and Technologies for Energetics 3 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 450-2057/01 ITSB Intelligent Systems and Technologies for Smart Buildings 3 CrEx 2+2 4 Czech

• 1. ročník
•Rozvrh předmětu Bezpečnost v elektrotechnice bude zveřejněn na webových stránkách fakulty (www.fei.vsb.cz) na začátku září.
•Student si zapisuje povinně první čtyři semestry anglický jazyk. Volte správnou úroveň (a - začátečníci, b - pokročilí). Studentům je automaticky zapsána pokročilá úroveň. Pro změnu úrovně jazyka kontaktujte neprodleně studijní oddělení.
•Student musí během prvního ročníku povinně absolvovat 2 semestry předmětu Tělesná výchova, konkrétní sport si volí dle nabídky Katedry tělesné výchovy na začátku semestru. Další volba je na studentovi.
• Student musí během studia absolvovat 2 předměty z nabídky Katedry společenských věd. První předmět je zařazen ve studijním plánu do 1. ročníku letního semestru. K volbě konkrétního předmětu bude student vyzván sdělením vedení fakulty prostřednictvím internetových stránek fakulty během zkouškového období po zimním semestru. Druhý předmět je zařazen ve studijním plánu do 2. ročníku zimního semestru a student provádí jeho volbu při tvorbě OSP do dalšího ročníku.
•Kontrola studia probíhá po zimním semestru, student musí dosáhnout min. 16 kreditů pro pokračování v letním semestru 1. ročníku. Studenti v opakovaném ročníku musí splnit všechny předměty zimního semestru zapsané do 1.ročníku, aby mohli pokračovat v letním semestru.
•Minimální počet kreditů nutný pro pokračování v bakalářském studijním programu po prvním ročníku studia je nejméně 40 kreditů.

2. ročník
•Během prvního a druhého ročníku je nutno vykonat dva společenskovědní předměty.
•Student si zapisuje povinně jazyk anglický. Volte správnou úroveň (a - začátečníci, b - pokročilí).
•Pro postup do 3. ročníku je nutno splnit veškeré povinnosti předepsané pro 1. ročník a získat nejm0n2 40 kreditů z předmětů 2. ročníku.
•Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo stránkách této katedry.
•Všechny zapsané předměty se dnem zápisu stávají závaznými.
•Oborovou katedrou je Katedra kybernetiky a biomedicínského inženýrství.

3. ročník
•Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• Student si zapisuje povinně předmět Firemní angličtina I a II. Předměty Firemní angličtina 1 a 2. si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
•Možnosti absolvování předmětu Bakalářský seminář 1 a 2:
a) zpracování tématu z katedry
b) zpracování tématu z firmy
c) formou praxe ve firmě (u SZZ je studentem prezentována závěrečná zpráva o průběhu praxe).

K SZZ se student může přihlásit, má-li splněné všechny zapsané předměty, získal-li 180 kreditů za celé bakalářské studium a odevzdal bakalářskou práci.
•Součástí státní závěrečné zkoušky je:
- obhajoba bakalářské práce, případně obhajoba praxe ve firmě
- Prezentace a obhajoba řešení komplexního problému ze studované problematiky v angličtině

Součástí studijního plánu jsou plánované exkurze.

PV - PSpP (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0126/01 Ab/III-FEI English Language b/III for FEI - intermediate 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0127/01 Ab/IV-FEI English Language b/IV for FEI - intermediate 2 CrEx 0+2 2 Czech

PV - Spol. vědy - PEZ (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 711-0479/21 ZP Fundamentals of Law Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0203/13 DVT History of Science and Technology Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0103/26 FIL Philosophy Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0303/26 Polit Political Science Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0501/25 PSYCH-1 Psychology I. Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0605/26 sociologie Sociology Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 711-0204/15 SNH World and National History I. Cr 0+2 2 Czech

V - PSpP (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 712-0120/01 Aa/I-FEI English Language a/I for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0121/01 Aa/II-FEI English Language a/II for FEI - elementary 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0122/01 Aa/III-FEI English Language a/III for FEI - elementary 2 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 712-0123/01 Aa/IV-FEI English Language a/IV for FEI - elementary 2 CrEx 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0202/01 AK-FEI English Conversation for FEI 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-3103/01 ÚAOTK Introduction to English Business and Technical Correspondence 3 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0402/01 NK-FEI German Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 450-2064/01 PVaT1 Popularization of Science and Technology 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0602/01 RK-FEI Russian Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech
PSP selection PSP selection 712-0802/01 ŠK-FEI Spanish Conversation for FEI Cr 0+2 2 Czech

Předmět Popularizace vědy a techniky 1 může být zájemcům zapsán na oborové katedře až po dohodě s garantem programu/oboru.
Předmět Úvod do anglické obchodní a technické korespondence si student během studia na FEI (Bc+Nmgr) může zapsat pouze jednou.
Předmět: anglická, německá, ruská a španělská konverzace je určen:
1. Studentům, kteří chtějí vycestovat na zahraniční pobyt (např. v rámci programu Erasmus), předmět si zapisují na semestr před plánovaným výjezdem.
2. Studentům bakalářského studia, kteří mají vykonanou zkoušku z anglického jazyka (standardně po absolvování čtyř semestrů výuky anglického jazyka).
Studenti si mohou předmět zapsat během studia na FEI (Bc+Nmgr) pouze jednou. Počet studentů, kteří si tento předmět mohou zapsat, bude limitovat Katedra jazyků podle svých možností. Přednost mají vždy studenti vyjíždějící na zahraniční studijní pobyta, následují studenti navazujícího magisterského studia. Výuku je vždy nutné řešit individuálně na Katedře jazyků.

V - Tělesná výchova a kurzy 1.roč. (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0117/01 ZVK1 Basic Winter Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0118/01 LVK1 Basic Summer Sports Course 1.year 1 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech

V - Tělesná výchova a kurzy (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 713-0221/01 ZVK2 Basic Winter Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0219/01 NTV2ZS Physical education 2.year A 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0222/01 LVK2 Basic Summer Sports Course 2.year 2 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0220/01 NTV2LS Physical education 2.year B 2 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0300/01 ZVK3 Basic Winter Sports Course 3.year 3 Cr 0 W/S+1 W/S 0 Czech
PSP selection 713-0301/01 NTV3 Physical education 3.year A 3 Cr 0+2 0 Czech
PSP selection 713-0302/01 NTV3LS Physical education 3.year B 3 Cr 0+2 0 Czech