Studijní plán – FEI / N2647 / 2601T013 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2018/2019Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2601T013 – Telekomunikační technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
P - Telekomunikační technika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 420-4008/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 Zk 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 470-4109/01 FKP IT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-4054/01 MTLK Měření v telekomunikační technice 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4116/02 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 440-4107/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 470-4405/01 PS Pravděpodobnost a statistika 1 ZaZk 12 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4102/01 ZČS Zpracování číslicových signálů 1 ZaZk 9 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4201/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0+4 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 440-4214/01 PKS II Praktikum komunikačních sítí II 2 KlZap 0 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4209/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0+16 h/s 16 čeština

1. ročník
• Předmět Bezpečnost v elektrotechnice se uskuteční blokovou formou na začátku zimního semestru. Termín výuky bude uveřejněn na webových stránkách fakulty na začátku září.
• Pro postup do 2. ročníku musí student získat za 1. ročník nejméně 40 kreditů.
• Upřesňující pokyny k zápisu předmětů do OSP je možné získat na oborové katedře nebo na www stránkách této katedry.
• Všechny zapsané předměty včetně volitelných se dnem zápisu stávají závaznými.
• Studenti si musí zapsat všechny povinné předměty i všechny povinně volitelné předměty oboru.
• Předmět Vybrané partie z matematické analýzy je možné "zbavit studijní povinnosti", pokud student má v bakalářském studiu vykonán předmět 470-2111/01 Matematická analýza II.

2. ročník
• Výuka v letním semestru probíhá jen 10 týdnů.
• K SZZ se může přihlásit student, který má splněné všechny zapsané předměty, získal-li 120 kreditů za celé navazující studium a odevzdal diplomovou práci.
• Studium se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Její součástí je obhajoba diplomové práce. Předměty státní závěrečné zkoušky:
I. Informační a komunikační technologie
II. Telekomunikace
• Informace k organizaci studia jsou dostupné na stránkách oborové katedry http://comtech.vsb.cz/ sekci Pro studenty/Kombinované studium.

Součástí studijního plánu jsou i plánované exkurze.

PV - Telekomunikační technika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4114/01 OK I Optické komunikace I 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4116/01 RS II Rádiové sítě II 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4106/03 VoIP VoIP 1 ZaZk 2 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4113/01 BvK Bezpečnost v komunikacích 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4115/01 OK II Optické komunikace II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 420-4012/01 ŠvA Šíření elektromagnetických vln a antény 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4213/01 MoS Modelování sítí 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4206/01 NAOV Nekomunikační aplikace optických vláken 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4215/01 OK III Optické komunikace III 2 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 440-4220/01 PST Pokročilé síťové technologie 2 ZaZk 3 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 440-4208/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4216/01 RT II Radiokomunikační technika 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština

• Povinně volitelné předměty v obou ročnících jsou pro obor povinné. Studenti si je vybírají podle zvoleného zaměření:
1) Optické komunikace (OK I, VoIP, RS II, OK II, OK III, NAOV)
2) Telekomunikace (OK I, VoIP, RS II, BvK, PST, MoS)
3) Bezdárové komunikace (OK I, VoIP, RS II, ŠvA, TKZ, RT II)


V - Telekomunikační technika (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 440-4101/01 EO II Elektronické obvody II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 460-4111/01 MS Mobilní systémy 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 460-4081/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 6 h/s+15 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 440-4105/01 TEZ Technologie elektronických zařízení 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4108/01 MOOK Měření v optoelektronice a optických komunikacích 1 KlZap 0 h/s+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 440-4112/01 VE Vysokofrekvenční elektronika 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4222/01 MuT I Multimediální technika I 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4211/01 OAK Optické atmosférické komunikace 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4202/01 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 470-4406/01 VPPS Vybrané partie z pravděpodobnosti a statistiky 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4224/01 ZŘS Zpracování řečového signálu 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4217/01 EZS Elektronické zabezpečovací systémy 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4225/01 KSPS Komunikační systémy v podnikových sítích 2 ZaZk 2 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4205/01 KKZI Kvantové komunikace a zpracování informace 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 440-4223/01 MuT II Multimediální technika II 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 152-0470/01 ZPE Základy podnikové ekonomiky 2 ZaZk 8 h/s+6 h/s 3 čeština

• Ve 2. ročníku si studenti pro letní semestr zapisují volitelné předměty pouze z nabídky 2. ročníku. V průběhu tvorby OSP může být nabídka volitelných předmětů omezena při nízkém počtu zapsaných studentů. Studenti budou informováni e-mailem.